0
Opublikowany 3 stycznia 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Jaki powinien być dobry zarządca nieruchomości?Zarządzanie nieruchomościami lub wspólnotami mieszkaniowymi to pracochłonne zadanie. Nie dziwi więc, że coraz mniej deweloperów i mieszkańców lokalów mieszkaniowych oraz właścicieli lokalów komercyjnych decyduje się na samodzielnie zarządzanie budynkiem. Alternatywą dla tego może być zatrudnienie profesjonalnej firmy z zewnątrz, która zadba o każdy aspekt zarządzania nieruchomością. Aby nie trafić z deszczu pod rynnę, warto dobrze zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami.

Szukaj rzetelnych zarządców

Większa liczba nowych budynków powoduje, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na zarządców nieruchomości. Jako że zadanie to wiąże się z utrzymywaniem budynku w dobrym stanie technicznym oraz przestrzeganiem różnorakich przepisów (w tym przeciwpożarowych czy dotyczących gromadzenia i usuwania odpadów) każdy zarządca powinien mieć licencję zawodową. Jak można ją zdobyć? Licencję nadaje minister budownictwa i konieczny do tego jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które prowadzi Państwa Komisja Kwalifikacyjna. Szukając więc zarządcy, trzeba też zwrócić uwagę, czy ów dokument wybrany zarządca posiada.

Zwróć uwagę na ofertę dotyczącą księgowości i administrowania

Każdy dobry zarządca np. https://www.nordhome.com.pl powinien przejąć nad budynkiem kompleksową opiekę. Co powinno znaleźć się więc w ofercie profesjonalnego zarządcy? Na pewno czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem, czyli takie kwestie jak utrzymanie czystości, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji, kontrola nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie odczytów liczników oraz, w przypadku wspólnot mieszkaniowych, organizowanie i przeprowadzanie zebrań. Dodatkowo zarządca nieruchomości musi zająć się obsługą finansowo-księgową. W tej dziedzinie w ofercie muszą pojawić się takie aspekty jak sporządzanie odpowiednich sprawozdań finansowych, windykowanie należności czy prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów. Dlaczego to takie ważne? W końcu zarządca reprezentuje nieruchomości także w kwestiach prawnych, dlatego sam musi przestrzegać obowiązujących przepisów

Pamiętaj o obsłudze technicznej

Współczesne firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami powinny także w swojej ofercie ująć obsługę techniczną. Jej celem jest utrzymanie budynku w należytym stanie. W związku z tym zarządca powinien na bieżąco prowadzić wszelką dokumentację związaną naprawami i robotami budowlanymi w nieruchomości. Do tego musi także zajmować się wyszukiwaniem, a następnie nadzorowaniem prac firm lub pojedynczych podwykonawców. Niezwykle istotne jest także to, by w jego ofercie pojawił się zapis dotyczący przygotowywania różnorodnych planów remontowych i modernizacyjnych.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe