0
Opublikowany 25 czerwca 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Odpady przemysłowe – jak z nimi postępować?Odpady przemysłowe stanowią około 90% wszystkich odpadów produkowanych w Polsce. Stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i ekosystemów na każdym etapie gospodarowania nimi, czyli w czasie ich wytwarzania i gromadzenia, transportu oraz utylizacji. Jakie rodzaje odpadów przemysłowych dostają się do środowiska i jak sobie z nimi radzić?

Klasyfikacja odpadów przemysłowych

Odpadem nazywamy produkt, który nie ma swojego przeznaczenia oraz nie jest w żaden sposób gospodarowany. Odpadami mogą być zatem surowce, materiały, półprodukty, produkty czy opakowania.

Odpady są produkowane przez wszystkie gałęzie przemysłu, dlatego do ich pełnego sklasyfikowania niezbędne jest wzięcie pod uwagę niezwykle dużej ilości charakteryzujących ich cech. W tym celu należy uwzględnić takie czynniki jak:

 • źródło odpadów, ich wielkość oraz warunki wytwarzania,
 • właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne,
 • stopień zagrożenia toksykologicznego,
 • możliwe sposoby utylizacji,
 • możliwe metody przetwarzania w formie bezpiecznej dla środowiska,
 • uwarunkowania geologiczno-techniczne dotyczące składowania odpadów.

Jak odpady przemysłowe szkodzą przyrodzie?

W zależności od przytoczonych czynników wśród odpadów przemysłowych możemy wyróżnić:

 • odpady metaliczne,
 • odpady mineralne,
 • oleje i smary,
 • pyły, popioły, żużle, dym,
 • makulatura,
 • ścieki,
 • kwasy,
 • odpady niebezpieczne, np. radioaktywne lub pochodne ołowiu.

Poszczególne rodzaje śmieci przemysłowych negatywnie oddziałują na wszystkie komponenty środowiska. Skutkami produkcji i nieprawidłowego gospodarowania odpadami przemysłowymi mogą być:

 • zakwaszenie gleb lub zanieczyszczenie ich duża ilością śmieci,
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz gruntowych, przez co stają się zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt,
 • smog oraz kwaśne deszcze wynikające z zanieczyszczenia atmosfery,
 • nieprawidłowe wzrastanie roślin lub zagrożenie dla gatunków zwierząt.

odpady przemysłowe

 

Co robić z odpadami przemysłowymi?

Wytwarzania odpadów przemysłowych nie da się uniknąć. Mowa tu nie tylko o zakładach przemysłowych, ale również placówkach medycznych, firmach usługowych czy magazynach. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, korzystanie ze sprawnego technicznie sprzętu, nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości surowców i materiałów, a także duża świadomość ekologiczna przyczynią się do zmniejszenia negatywnych skutków odbijających się na przyrodzie. Należy pamiętać również o tym, że ustawa o odpadach zakłada, że każde przedsiębiorstwo budowlane, przemysłowe, serwisowe oraz zajmujące się bezpośrednio gospodarką odpadami, musi prowadzić ewidencję odpadów.

Wywóz odpadów zleć na zewnątrz

Na rynku znajduje się wiele firm, które zajmują się odpowiedzialnym wywozem oraz utylizacją odpadów. Ich oferty na odbiór odpadów przemysłowych są tworzone z myślą o wygodzie i jak najmniejszym zaangażowaniu pracy zakładów. Ich oferty dla firm przemysłowych oraz osób prywatnych obejmują udostępnianie kontenerów, a także odbiór odpadów z miejsca i wytwarzania. We Wrocławiu tego typu usługi świadczy firma Eko-logis, która obsługuje również firmy w innych miastach Dolnego Śląska.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe