0
Opublikowany 17 października 2018 autor Art Branżowy w wyposażenie
 
 

Szafy i sejfy na broń – jakie powinny być?Dynamiczny rozwój strzelectwa sportowego w Polsce w ostatnich latach oraz związana z tym możliwość posiadania na własność broni palnej przekłada się także bezpośrednio na wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego przechowywania broni strzeleckiej.

Kolekcjonerzy, myśliwi oraz posiadacze broni palnej są ustawowo obowiązani do przechowywania jej w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do niej osobom trzecim. Jak to wygląda w praktyce i jakie wymagania należy spełnić, by nie naruszyć aktualnie obowiązujących przepisów?

Przepisy a przechowywanie broni w domu

Na chwilę obecną obowiązują w Polsce dwa akty prawne dotyczące posiadania i przechowywania broni palnej w domu – są to Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zgodnie z regulacjami zawartymi we wspomnianych aktach prawnych przechowywanie broni palnej w domu jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Według przepisów warunki te są następujące:

 • broń i amunicja musi być przechowywana i noszona w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom do tego nieuprawnionym,
 • broń i amunicja musi być przechowywana w odpowiednio do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (magazynie broni) albo w urządzeniach, które spełniają wymagania przynajmniej klasy S1 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14450 (dotyczy to wszystkich podmiotów przechowujących broń za wyjątkiem kolekcjonerów broni).

Osoby posiadające broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych mogą przechowywać tę broń i amunicję poza urządzeniami spełniającymi wymogi klasy S1, jednak z zachowaniem następujących zasad:

 • broń i amunicja kolekcjonerska może być przechowywana w gablotach przeznaczonych do tego celu, ale muszą one być skonstruowane z materiałów zapewniających stabilność,
 • gabloty te muszą mieć możliwość przytwierdzenia do podłoża albo zablokowania w stopniu uniemożliwiającym zmianę ich położenia,
 • jeśli gablota jest przeszklona, przeszklenie musi być wykonane ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie P6B zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 356,
 • gablota musi posiadać zamknięcie co najmniej klasy 5 według wymagań normy PN-EN 12209.

Urządzenia do przechowywania broni powinny także posiadać deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami albo certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Na dzień dzisiejszy takie uprawnienia posiada Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, a sam certyfikat posiada postać nalepki z hologramem, która musi być umieszczona w szafie na broń. Co istotne z perspektywy posiadacza broni, aktualne akty prawne dotyczące jej przechowywania w żaden sposób nie określają, gdzie dokładnie broń ma być przechowywana. Może być więc to dom właściciela broni, ale równie dobrze działka czy piwnica, o ile spełniony jest warunek uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym oraz przechowywania broni i amunicji w szafie lub sejfie klasy co najmniej S1.

 

Sejf na broń (fot. konsmetal.pl)

Magazyny i składy broni – regulacje prawne

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami magazyn broni musi musi posiadać każdy właściciel broni palnej, który posiada co najmniej 50 sztuk broni. Zgodnie z legalną definicją magazyn broni jest oddzielnym pomieszczeniem znajdującym się w budynku o konstrukcji niepalnej. Magazyn musi być wydzielony murowanymi ścianami i jeśli istnieje taka możliwość, powinien być usytuowany na piętrze (ale może również znajdować się na parterze budynku). Magazyn broni musi być wyposażony w następujące elementy:

 • gaśnicę proszkową ABC, której masa środka gaśniczego wynosi nie mniej, niż 4 kg,
 • koc gaśniczy,
 • drzwi, które spełniają co najmniej wymagania normy PN-EN 1627 i które są plombowane albo wyposażone w inny niż plomba wskaźnik sygnalizujący wejście do magazynu osób nieupoważnionych. Możliwe jest zastosowanie drzwi obitych blachą stalową o grubości przynajmniej 2 mm, ale muszą one posiadać blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej jeden zamek klasy 7 spełniający wymagania normy PN-EN 12209, a także zasuwę zamykaną na kłódkę co najmniej klasy 5 według wymagań normy PN-EN 12320,
 • skrzynia z piaskiem lub inne urządzenie, które służyć będzie do przechwytywania pocisków – koniecznie musi posiadać oznaczenie „tu kieruj broń” i być umieszczone w miejscu służącym do przeładowywania i rozładowywania broni w magazynie,
 • jeżeli w magazynie broni są okna, muszą one być osłonięte stalową siatką o średnicy oczek nie mniejszej, niż 10×10 mm, przy czym średnica drutu nie może być mniejsza, niż 2,5 mm. Okna muszą także być wyposażone w stale zamocowaną w murze kratę albo szyby kuloodporne (pozbawione możliwości otwarcia) klasy co najmniej BR 1 według wymagań normy PN-EN 1063,
 • magazyn broni musi być wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu, spełniający co najmniej wymagania normy PN-EN 50131-1 i transmitujący sygnał alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, które pełni całodobowy dyżur. W przypadku braku tego typu sygnalizacji konieczne jest objęcie magazynu broni uzbrojoną całodobową ochroną.

Oferta producentów szaf na broń

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele sejfów na broń i szaf pancernych produkcji renomowanych marek, co niejednokrotnie może rodzić kłopoty przy wyborze tego typu urządzenia. Spośród polskich producentów warto zwrócić uwagę na szafy na broń oferowane przez firmę Konsmetal, która od niemal 30 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją mechanicznych oraz mechatronicznych zabezpieczeń mienia. Co bardzo ważne, produkty Konsmetalu posiadają certyfikację Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, dzięki czemu nie istnieje ryzyko nie spełnienia ustawowych wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przechowywania broni i amunicji.

Jakie wyposażenie szafy na broń jest konieczne?

Szafy i sejfy na broń powinny być przede wszystkim dopasowane do aktualnych potrzeb właściciela broni – w praktyce oznacza to, że kupuje się je najczęściej tak, by zapewniały wystarczającą ilość miejsca do bezpiecznego przechowywania aktualnie posiadanej broni i amunicji oraz umożliwiały potencjalne dokupienie kolejnych sztuk bez dokupowania kolejnej szafy. Dla posiadacza kilku sztuk broni długiej i krótkiej dobrym wyborem będzie sejf na broń myśliwską z możliwością przechowania także pistoletów oraz wydzielonym skarbczykiem czy szufladą na amunicję i magazynki. W przypadku uprawiania strzelectwa sportowego potrzebna jest większa przestrzeń zarówno na broń, jak i amunicję – standardem w takim przypadku jest sejf na broń podzielony na dwie sekcje (na broń długą i na broń krótką, amunicję i półprodukty do jej wytwarzania). W większości przypadków istnieje także możliwość doposażenia sejfu na broń krótką i długą w akcesoria dodatkowe – np. uchwyty na rewolwery i pistolety, pudełka na amunicję, zasobniki i inne.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe