0
Opublikowany 3 kwietnia 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Certyfikat LEED – co to takiego i czym cechują się wyróżnione nim budynki?Certyfikat LEED należy do certyfikacji wielokryterialnych i jest jednym z wiodących sposobów oceny budynków pod kątem ochrony środowiska. Pozwala określić, w jakim stopniu inwestycja jest zgodna z koncepcją zrównoważonej architektury i budownictwa. Niewątpliwą zaletą systemu certyfikacji jest całościowe podejście do różnych aspektów związanych z komfortem użytkowników budynku i ekologii w połączeniu z rozsądnymi ekonomicznymi rozwiązaniami pozwalającymi na długotrwałe oszczędności. Amerykański system LEED uwzględnia uwarunkowania środowiskowe i stawia wymagania na każdym etapie procesu realizacji inwestycji. Co ocenia?

Certyfikat LEED – co ocenia?

Do elementów uwzględnianych w certyfikacji LEED przez https://jw-a.pl zalicza się szereg czynników takich jak usytuowanie budynku, użycie materiałów, rozwiązania pozwalające na oszczędnośc energii i wody. Brane pod uwagę są aspekty zdrowego środowiska wewnętrznego obejmujące m.in. jakość powietrza i akustykę, a także wpływ wybranych rozwiązań na środowisko naturalne.

Główne kategorie, według których dokonuje się oceny LEED, to sześć następujących elementów:

  • Lokalizacja budynku i transport,
  • Zrównoważone i ekologiczne zagospodarowanie terenu,
  • Oszczędność wody,
  • Oszczędność energii,
  • Wykorzystanie materiałów i surowców,
  • Jakość środowiska wewnętrznego.

Można również uzyskać dodatkowe punkty w przypadku zastosowania unikalnych i innowacyjnych rozwiązań, a także spełnienia wymagań wyznaczonych przez LEED jako ważne dla konkretnego rejonu świata. Część  najważniejszych wymagań jest obowiązkowa i stanowi warunek wstępny do uzyskania certyfikatu. Pozostałe kryteria są oceniane na określoną liczbę punktów, tzw. kredytów. Ich suma decyduje o uzyskaniu przez inwestycję certyfikatu LEED. Ponadto liczba kredytów przekłada się na poziom przyznanego certyfikatu: Certified, Silver, Gold albo Platinum.

Ostatni to absolutnie najwyższa klasa ekologicznego budownictwa. Do jego uzyskania potrzeba uzbierać minimum 80 kredytów na 110 możliwych.

Skąd wziął się system LEED?

Metoda LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, została stworzona przez organizację U.S. Green Building Council (USGBC) w 2000 roku. USGBC zrzesza uczelnie wyższe, organizacje non-profit oraz firmy, których celem jest promowanie tak zwanych zielonych budynków i rozpowszechnianie koncepcji ekologicznego budownictwa.

Budynki z certyfikatem LEED

Do oceny zgodności inwestycji z wymaganiami LEED zgłoszono dotychczas ponad 90 tysięcy budynków na całym świecie. Jedynie niewielka część z nich zasłużyła sobie na certyfikat na poziomie platynowym, uzyskiwany za ponad 80 kredytów. W Polsce ilość budynków starających się i uzyskujących certyfikat LEED regularnie się zwiększa. Pierwszy certyfikat przyznano w 2010 roku a obecnie liczba sklasyfikowanych inwestycji znacząco wzrosła i obejmuje ponad 140 obiektów. W Polsce znajdziemy sporo certyfikatów – blisko 50, ze statusem Platinum, przy czym część z nich jest zgrupowana w kampusach, w których każdy z obiektów ma oddzielny certyfikat.

leed certyfikat

LEED, czyli ekologia w budownictwie

Kryteria systemu LEED powodują, że każdy budynek z certyfikatem musi przejść szczegółową weryfikację pod kątem poziomu wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Mając do czynienia z obiektem certyfikowanym LEED, mamy potwierdzenie, że zarówno proces jego powstania, jak i jego eksploatacja ingeruje w środowisko w możliwie najniższym stopniu, a użytkownicy będą przebywać w zdrowych i wysokiej jakości przestrzeniach.

 


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe