0
Opublikowany 13 czerwca 2016 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Czy dozór techniczny obejmuje wciągarki linowe?Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzeń technicznych, wymaga się, aby niektóre z nich podlegały rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Czy wciągarki linowe również należą do tej grupy? Na czym polega dozór techniczny?

Jak działają wciągarki linowe?

Do najprostszych urządzeń dźwignicowych należą między innymi wciągarki linowe. Na ich konstrukcję składa się ułożyskowany poziomo lub pionowo bęben linowy i ręcznego, elektrycznego bądź mechanicznego napędu. To typ cięgników, które służą do przemieszczania (ciągnięcia) obiektów na niewielkie odległości pionowo w górę lub poziomo w bok. Aby zwiększyć udźwig (nawet dwukrotnie) wciągarki linowe wyposażone są w odpowiednie zblocza, czyli rodzaj przekładni. Można w ten sposób transportować ciężary o masie sięgającej nawet kilku ton na odległość w granicach kilkudziesięciu metrów. Steruje się nimi z poziomu roboczego w dwojaki sposób:

  • ręcznie (za pomocą korby albo dźwigni)
  • zdalnie (przy pomocy pilota z przewodem lub bez).

Wciągarek używa głównie branża budowlana, lecz także motoryzacyjna i wydobywcza (np. przy odwiertach) oraz służby ratownicze.

Czy wciągarki linowe podlegają dozorowi technicznemu?

Wszelkiego typu urządzenia mechaniczne, przeznaczone do transportu bliskiego (dźwigi, platformy, podnośniki itp.), podlegają dozorowi technicznemu, a zatem wciągarki linowe również. Jednak obowiązkowo zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego, jak też systematycznie poddawane okresowym badaniom, muszą być tylko:

  • wciągarki linowe napędzane elektrycznie o udźwigu przekraczającym 1 tonę
  • wciągarki linowe z napędem ręcznym powyżej 2 ton.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) wciągarki poniżej tych wymagań objęte są tzw. dozorem uproszczonym. W praktyce znaczy to nie wymagają rejestracji w UDT, ale powinny podlegać rutynowym przeglądom, które za każdym razem odnotowywane są w dzienniku konserwacji. Operatorzy, obsługujący wciągarki linowe z napędem ręcznym, nie muszą posiadać specjalnych uprawnień.

Więcej informacji na stronie: http://emaks.pl/wyciagarki-linowe-podnosniki-1.html, w tym wciągarki linowe i MSW MOTOR TECHNICS wraz z opisami.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz