0
Opublikowany 19 kwietnia 2018 autor Adam Budowlany w Wiedza budowlana
 
 

Pomijane zalety budownictwa modułowegoO tym, że budynki modułowe powstają szybciej i są tańsze od tych w technologii tradycyjnej, wiadomo już dość powszechnie. Warto jednak wspomnieć o pewnych zaletach budownictwa modułowego, które często są pomijane albo niedostatecznie uzasadniane.

Jedyne budynki od jednego wykonawcy

Budynki modułowe są od początku do końca stawiane przez jednego wykonawcę. Ta sama firma przygotowuje projekty, kosztorysy, elementy konstrukcyjne i ta sama firma działa na placu budowy. Efektem jest pełna kontrola nad każdym aspektem budowy na każdym jej etapie, a efektem dodatkowym – choć równie ważnym – pełna kompatybilność wszystkich elementów. W budowach prowadzonych tradycyjną metodą normą jest, że kolejny wykonawca na początku swojej pracy zgłasza zastrzeżenia do stanu obecnego i stara się ograniczyć swoją odpowiedzialność, winę za ewentualne niepowodzenia z góry zrzucając na inną firmę. W budownictwie modułowym odpowiedzialność jest aż nazbyt oczywista, ale i możliwości popełnienia błędu wyraźnie mniejsze.

Zielona technologia o minimalnym wpływie na środowisko

Jak zaznaczają autorzy na stronie http://climatic.pl/, budownictwo modułowe wyróżnia się bardzo niskim całkowitym wpływem na środowisko. To ważne, aby podkreślić słowo „całkowity” w tym wyrażeniu. Przy budynkach tradycyjnych bardzo często podkreśla się, że sam budynek jest zielony, natomiast pomija się fakt, że wyprodukowanie materiałów konstrukcyjnych czy używanej chemii samo w sobie już wywiera tak wysoki wpływ na środowisko, że sama wydajność energetyczna budynku nie jest w stanie tego w żaden sposób zrównoważyć. W przypadku budynków modułowych potencjalnie największy wpływ na środowisko ma… transport modułów, jeśli odległości są znaczne.

Mniejsze koszty poboczne

Sam koszt budynku jest mniejszy głównie dzięki zastosowaniu prefabrykatów z określonych materiałów. Mówiąc wprost – konstrukcja modułowa jest pod względem technicznym prostsza, a zatem też mniej kosztowna. Spadają jednak również koszty poboczne. Nie trzeba tu angażować ścisłego nadzoru inwestorskiego, bo i nie ma zbyt wielu sposobności, aby odejść od projektu. Ponieważ całość wykonuje jeden wykonawca, nie płaci się nikomu za „działania koordynacyjne”, które w systemie generalnego wykonawstwa mogą stanowić nawet kilkadziesiąt procent całkowitych kosztów. Mniejsze są także koszty modernizacji budynków w przyszłości. Technologia modułowa jest w pełni powtarzalna i bazując na starych projektach można znacznie łatwiej, szybciej, a więc i taniej, przygotować ewentualne planu rozbudowy czy modernizacji obiektu.

Podsumowanie

Takich nieoczywistych korzyści związanych z budownictwem modułowym jest całkiem sporo i doceniają je przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni. To oni do tej pory tracili najwięcej czasu i pieniędzy na swoje inwestycje, zatem i oni potencjalnie mogą najwięcej zyskać. Jednak także indywidualni inwestorzy mają o co walczyć – budownictwo modułowe pozwala na lepsze sprostanie także ich potrzebom.


Adam Budowlany

 
inzynier i pasjonat budownictwa zwłaszcza jednorodzinnego.