0
Opublikowany 31 października 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Szkolenia BHP — co trzeba o nich wiedzieć?

szkolenia bhp
szkolenia bhp

Bezpieczeństwo oraz higiena w pracy sprawia, że pracownicy wiedzą jak zachować się w trakcie sytuacji kryzysowych takich, jak, np. pożary, ale też znają swoje prawa i obowiązki. Jednak, aby świadomość w pracy była na najwyższym poziomie konieczne jest regularne odświeżanie wiedzy pracownikom poprzez wysyłanie ich na szkolenia BHP. Sprawdź, czym powinny charakteryzować się takie kursy, kto musi je przechodzić i co jest na nich omawiane.

Obowiązek szkolenia

Jedyną grupą osób, które nie muszą szkolić się z zakresu BHP są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przy czym konieczne jest spełnienie warunku związanego z niezatrudnianiem pracowników. Kiedy w naszej firmie pojawią się pracownicy natychmiast pojawi się obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Odbywa się ono w czasie pracy. Na takie szkolenie musi składać się zarówno szkolenie wstępne BHP, jak i instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Istnieją konkretne uwarunkowania, kiedy takie szkolenie musi się odbyć.

Kiedy szkolić?

Kierownicy powinni zaliczać szkolenia w terminie do sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Kiedy w grę wchodzą takie zawody, jak robotnicy, służby bezpieczeństwa i higieny pracy, czy pracownicy administracyjni lub biurowi, to szkolenie BHP musi mieć miejsce do 12. miesięcy od zatrudnienia. Bardzo ważne jest to, aby ponawiać szkolenia jak najczęściej, ogólnie przyjęło się, że następuje to, co rok, 3, 5 lub 6 lat, zawsze zależy to od stanowiska pracy.

Gdzie znaleźć firmę szkoleniową?

Istnieje wiele firm, do których warto zwrócić się, aby przeszkolić Twoich pracowników z zakresu BHP. Musimy jednak zdecydować na to, czy firma ta ma funkcjonować stacjonarnie, czy też wystarczy nam działanie przez Internet. Ciekawym rozwiązaniem są kursy BHP Warszawa, z których mogą korzystać pracownicy oraz inne osoby także z okolic stolicy. Oferowane są one przez firmę GPS BHP.

Ile powinno trwać szkolenie?

Czas trwania szkoleń z zakresu BHP jest ściśle określony. W przypadku ogólnego instruktażu trzeba liczyć się z minimum trzema godzinami lekcyjnymi, czyli 3×45 minut, czas ten może zostać wydłużony, jeśli jest taka konieczność. Omawiane zostają wtedy ogólne warunki i przepisy BHP, ale też zasady PPOŻ. Następnie zostaje przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, gdzie przedstawione zostają kwestie związane bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem pracy. W tym przypadku pracownicy biurowi muszą zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie będzie trwać minimum trzy godziny. Jednak w przypadku innych grup stanowiskowych potrwa to osiem godzin.

Co jeszcze warto wiedzieć?

szkolenia-bhp

Istotą szkoleń BHP jest to, aby pracownik posiadł wiedzę, którą będzie mógł wykorzystywać w trakcie wykonywania pracy. Potwierdzeniem odbycia szkolenia będzie podpisanie przez pracownika karty szkolenia, która zostanie dołączona do akt pracownika. Osoby zatrudnione powinny zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku szkoleń okresowych będą mieli do czynienia z egzaminem, który sprawdzi ich wiedzę, ale też umiejętności praktyczne związane ściśle z BHP.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe