0
Opublikowany 6 lipca 2016 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Co powinna zawierać umowa z deweloperem?Kupując dom lub mieszkanie od dewelopera, najlepiej zapoznać się bardzo wnikliwie z ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli zwaną prościej – umową deweloperską.

Dokument ten reguluje wszelkie zasady ochrony praw kupującego, związane z przeniesieniem własności lokalu z rąk dewelopera na ręce nabywcy. W ustawie pojawiły się również wskazówki, dotyczące sporządzenia umowy z deweloperem, a także wymienione zostały punkty, które powinny się w takiej umowie znaleźć.

Ustawa mówi, że w umowie powinno zostać ujęte:

– określenie stron zawierających umowę;

– dokładna data zawarcia umowy;

– cena nabycia lokalu;

– szczegółowe informacje o terenie, na którym powstaje inwestycja deweloperska (powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości itp.)

– określenie cech budynku oraz jego położenia;

– informacje dotyczące istotnych cech i usytuowania konkretnego lokalu, jego powierzchnia i układ pomieszczeń oraz określenie sposobu pomiaru powierzchni i wysokości lokalu;

– przedstawienie numeru pozwolenia na budowę oraz wskazanie organu odpowiedzialnego za jego wystawienie;

– określenie standardu wykończenia wnętrz i jakości materiałów użytych w pracach;

– termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji deweloperskiej;

– termin przekazania prawa własności z dewelopera na nabywcę;

– warunki odstąpienia od umowy;

– informacje o wysokości kar związanych z opóźnieniami obu stron;

– numer rachunku powierniczego i zasady dysponowania środkami tam ulokowanymi;

– określenie kosztów prowadzenia rachunku ;

– wskazanie nazwy banku, udzielającego gwarancji bankowej lub nazwę ubezpieczyciela, wraz z kwotami i terminami obowiązywania ubezpieczenia i gwarancji;

– oświadczenie kupującego o odbiorze i zaznajomieniu się z treścią prospektu informacyjnego;

Wymienione punkty, to tylko niektóre z tych, wskazywanych w ustawie twierdzi deweloper z Krakowa Gama-M.  Warto więc sięgnąć bezpośrednio do tego dokumentu, bądź skorzystać rady prawnika, który nie pozwoli nam uniknąć błędów, a nie pozwoli podpisać umowy z punktami dla nas niekorzystnymi.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz