Opublikowany 29 grudnia 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Drabiny ewakuacyjne – kiedy, po co i jak stosujemy?Drabiny pionowe montowane na stałe pomagają pokonywać wysokości, zapewniają bezpieczny i stały dostęp do budynków, budowli, a także maszyn i urządzeń. To często niezbędny element budynków, silosów, kanałów czy innych tego typu obiektów, gdzie wymagany jest łatwy dostęp, możliwość wejścia czy zejścia, czy szybkiej ewakuacji w momencie zagrożenia.

Czy i po co stosować drabinę zewnętrzną?

Odpowiedź na pytanie “Czy potrzebna jest drabina ewakuacyjna?” pytanie zależy od tego o jakim budynku czy konstrukcji mówimy. Przykładowo na domku jednorodzinnym nie ma wymogu stosowania tego typu drabiny.

Na innych typach budowli, taka drabina zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń i części budynku, ułatwia okresową obsługę maszyn, urządzeń, przeglądy czy pozwala utrzymać stan techniczny budynku.

Drabina taka umożliwia inspekcję i konserwację, daje stały dostęp do wielkogabarytowych maszyn oraz urządzeń, jest montowana w studzienkach włazowych.

W budynkach użyteczności publicznej drabina tego typu to droga ewakuacyjna z budynku, jest jednym z elementów drogi przeciwpożarowej.

Skupmy się na funkcji ewakuacyjnej drabiny

Drabina ewakuacyjna jest montowana zarówno na, jak i w budynkach, gdzie trzeba zapewnić bezpieczną drogę ucieczki w razie pożaru czy innych krytycznych sytuacji, które zagrażałyby życiu czy zdrowiu osób znajdujących się w budynku.

Drabiny takie są montowane do budynków z uwzględnieniem przepisów i obowiązujących norm:

  • DIN18799-1 Drabiny mocowane na stałe do konstrukcji budowlanych.
  • DIN14094-1 Ochrona przeciwpożarowa. Drabiny ewakuacyjne.
  • PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu do maszyn.
  • PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych.

Ważna informacja – drabiny ewakuacyjne są elementami budynku/budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia i powinny umożliwiać samodzielną ewakuację. Dlatego przed ich montażem warto zasięgnąć opinii służb ratownictwa pożarowego.

Drabina ewakuacyjna z koszem ochronnym czy bez?

Przy montażu drabin ewakuacyjnych, czy mówiąc ogólnie drabin pionowych montowanych na stałe, należy przestrzegać określonych wytycznych.

Przy zagrożeniu upadkiem, jeśli wysokość jest większa niż 1 m, wymagane są poręcze wejścia i zejścia. Jeśli zaś chodzi o kosz ochronny, to według polskich przepisów, taki kosz należy stosować od wysokości 3 metrów. Kosz natomiast nie powinien być zastosowany przy wysokości mniejszej niż 2,2 m nad poziomem wejścia.

Od wysokości większej niż 10 m trzeba stosować konstrukcje wielociągowe, czyli ciągi przesunięte względem siebie. maks. długość ciągu nie może przekraczać 10 m.

Jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia. Przy niebezpiecznych wyjściach należy stosować także obustronnie barierki przymocowane do drabiny. Maksymalny rozstaw pałąków zabezpieczających to 800 mm, minimalna odległość drabiny od ściany to 150 mm. Maksymalna odległość miedzy pomostami spoczynkowymi to 800-1000 mm, a między kotwami – 2000 mm.

Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach dla wszystkich dostępnych. Zabronione jest umieszczanie drabin naprzeciw okien i świetlików.

Przepisy, normy a drabina ewakuacyjna

Norm stosowania drabin ewakuacyjnych jest znacznie więcej. Sporo zależy od typu budynku, o jakim mowa. Informacje o podziale budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe można znaleźć w Dz.U.2015.0.1422 – Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeśli mamy nadal pytania, warto skonsultować się ze specjalistami, którzy zajmują się montażem drabin zewnętrznych na co dzień. Ich wiedza może być pomocna zarówno dla projektantów, jak i wykonawców. Polecamy zasięgnąć ich opinii czy pomocy, gdy trzeba zamontować drabinę tam, gdzie jest to kłopotliwe. Przykładowo na obiektach, na których nie przewidziano wcześniej konieczności montażu, na obiektach o konstrukcji szkieletowej, na ścianach z płyt warstwowych, blach m.in. trapezowych czy falistych, ocieplanych dwuwarstwowo i wielu innych.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz