Opublikowany 28 grudnia 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznejPożar w budynku użyteczności publicznej to spore niebezpieczeństwo. Przebywający w nim ludzie często wpadają w takich sytuacjach w panikę, co może dodatkowo utrudnić ewakuację i zwiększyć liczbę ofiar. Dlatego też bardzo ważne jest przestrzeganie w takich obiektach zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dlaczego to jest ważne?

Budynkami użyteczności publicznej nazywane są obiekty służące ludziom do zaspokajania swoich potrzeb związanych z kulturą, edukacją, transportem czy też administracją publiczną. Jest to oczywiście bardzo uproszczona definicja, ale warto pamiętać, że takie miejsca, jak szkoły, teatry, urzędy czy centra handlowe łączy jedno – ich użytkownicy znajdują się w tego typu budynkach przez niedługi okres czasu i sporadycznie, co w praktyce oznacza, że często nie zastanawiają się oni nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, czy drogą ewakuacji w razie zagrożenia. Ponieważ w budynkach użyteczności publicznej przebywają osoby o różnej sprawności – mogą to być niemowlęta, niepełnosprawni, czy seniorzy – już na etapie projektowania i budowy obiektu należy zastanowić się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo.

Etap budowy

Już podczas budowy istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przyszłych użytkowników budynku. Dotyczy to np. materiałów używanych podczas prac wykończeniowych oraz do wystroju wnętrza. Drugą istotną kwestią jest dokładność wykonania tego typu prac. Nie domykające się lub trudne do otwierania drzwi, czy pęknięcia w ścianach oddzielenia pożarowego mogą znacznie utrudnić sprawną ewakuację osób przebywających w budynku w czasie pożaru, a także sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia do kolejnych pomieszczeń w budynku. Rzadko wykonywane przeglądy zabezpieczeń przeciwpożarowych przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, a w razie niebezpieczeństwa mogą zwiększyć liczbę ofiar śmiertelnych. Dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie tego typu zabezpieczeń.

Droga ewakuacji i odpowiednia instrukcja

W budynkach użyteczności publicznej niezwykle istotne jest również zapewnienie optymalnej drogi ewakuacyjnej tak, aby użytkownicy znajdujący się w różnych punktach obiektu mogli jak najszybciej go opuścić. Firmy zajmujące się dystrybucją opraw kierunkowych, jak np. Awex mają w swojej ofercie różne wzory tego typu produktów, stąd można wybrać najlepsze rozwiązanie, które pasować będzie do całego wystroju. Oprócz oznaczenia drogi ewakuacyjnej i zapewnienia oświetlenia awaryjnego, ważne jest również opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ze względu na to, że budynki użyteczności publicznej charakteryzują się dużą powierzchnią, zadanie to należy powierzyć profesjonalistom, a sama instrukcja powinna być dostosowana do specyfiki konkretnego obiektu. W dokumencie tym powinny znaleźć się wytyczne dotyczące sposobu postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń, zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, warunków i organizacji ewakuacji użytkowników obiektu gdy zajdzie taka potrzeba, a także zakres zadań i obowiązków pracowników obiektu dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz