2
Opublikowany 11 listopada 2009 autor Ania i Marcin w Wiedza budowlana
 
 

Dziennik budowyDziennik budowy to dokument urzędowy, który zostaje wydany każdej osobie prowadzącej daną inwestycje budowlaną. Dokumentowi temu przysługuje pełna moc dowodowa, a ponadto stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zastrzeżeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Przed rozpoczęciem prac w dzienniku budowy należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór oraz kontrola techniczna prac budowlanych. Dziennik budowy inwestor odbiera wtedy kiedy zostaje wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zastrzeżeń.    
W dzienniku budowy nie może wpisywać obojętnie kto. Są do tego wyznaczone osoby, a dokładnie te, który pracują przy budowie, a mianowicie jest to inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy, a także osoby wykonujące czynności geodezyjne. Każda osoba która dokona wpisu w dziennik budowy ma obowiązek potwierdzenia go podpisem i datą zapoznania się z jego treścią.


Ania i Marcin

 
Autor Bloga 123budujemy.pl