0
Opublikowany 4 stycznia 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Jak długo ważne są warunki zabudowy przestrzennej?

jak długo ważne są warunki-zabudowy-przestrzennej
jak długo ważne są warunki-zabudowy-przestrzennej

Regulacje dotyczące tak zwanej decyzji WZ (czyli decyzji o warunkach zabudowy) przyznawane są jeszcze na czas nieokreślony. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało projekt nowej ustawy inwestycyjnej. Sprawdź, jak długo ważne są warunki zabudowy przestrzennej i co może się zmienić.

Warunki zabudowy przestrzennej – obowiązujące przepisy

Do 7 lipca 1997 roku decyzje o warunkach budowy i zagospodarowania terenu były przyznawane na określony czas. Regulował to artykuł 42 (ustęp 1, punkt 7) ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli ustalony termin decyzji został przekroczony, traciła ona ważność.

27 marca 2003 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która obowiązuje do dziś. Zgodnie z jej postanowieniami tak zwane wuzetki (WZ), czyli decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, są przyznawane bezterminowo.

Mimo iż obecnie „wuzetki” są bezterminowe, w określonych okolicznościach mogą stracić ważność. Decyzja o warunkach zabudowy wygasa, gdy:

  • inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę,
  • ustalono plan zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, który zawiera ustalenia inne niż w decyzji WZ.

Warto wiedzieć:

Decyzje WZ dla danej działki może otrzymać wielu wnioskodawców, a ich treść może się od siebie różnić. Gdy jedna z osób otrzyma pozwolenie na budowę, wtedy pozwolenia innych wygasają.

warunki zabudowy przestrzennej

Decyzja o warunkach zabudowy – jaka może być?

20 września 2017 roku został opublikowany projekt tak zwanej ustawy inwestycyjnej. Ponieważ zgłoszono do niego wiele zastrzeżeń, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 14 listopada 2017 roku opublikowało zmienioną wersję projektu.

Ustawa inwestycyjna ma wprowadzać liczne zmiany do obowiązującego prawa budowlanego. Część z nich dotyczy decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej. Jedne z istotniejszych postulatów dotyczą:

  • ograniczenia znaczenia decyzji WZ,
  • zmniejszenia liczby sytuacji, w których „wuzetka” może zostać wydana,
  • okresu, na jaki będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy przestrzennej.

Jeśli nowa ustawa inwestycyjna wejdzie w życie, decyzje WZ będą wydawane:

  • tylko na 3 lata – czyli uzyskanie bezterminowej decyzji będzie niemożliwe,
  • tylko dla nieruchomości położonych na działkach, które bezpośrednio graniczą jednym bokiem (o długości nie mniejszej niż 4 metry) z przynajmniej 1 zabudowaną działką.

warunki zabudowy

W projekcie ustawy inwestycyjnej znalazło się miejsce nie tylko na aspekty prawne związane z planowaniem przestrzennym, ale także z pracami geodezyjnymi, procesem inwestycyjnym czy postępowaniem egzekucyjnym.

Nowe postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budzą wątpliwości inwestorów. Do najważniejszych zgłaszanych zastrzeżeń należą:

  • zbyt krótki termin decyzji WZ – zwłaszcza dla dużych i skomplikowanych przedsięwzięć,
  • brak możliwości etapowej realizacji dużych inwestycji przez 3 lata,
  • wydłużenie dopuszczalnego okresu zawieszenia inwestycji z 9 do 18 miesięcy (gmina może zawiesić wydanie decyzji, gdy ma w planach zmianę lub uchwalenie planu miejscowego).

Jeśli ustawa inwestycyjna wejdzie w życie, to najprawdopodobniej gminy oraz deweloperzy będą mieć 3 lata na dostosowanie się do nowych przepisów, dotyczących wydawania „wuzetek”.

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe