1
Opublikowany 30 maja 2016 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Projektowanie kanalizacji – jakie etapy są istotne?Bez wątpienia kanalizacja jest ogromnym ułatwieniem. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez niej funkcjonowania. Firmy takie, jak CEMEX, oferują projektowanie kanalizacji na najwyższym poziomie. Są to prace, które należy wykonać, pamiętając o przejściu przez kilka etapów. Poniżej w skrócie prezentujemy te najważniejsze.

Materiały

Aby projektowanie kanalizacji w ogóle mogło się rozpocząć, należy zebrać najpierw wszystkie niezbędne materiały. Niezbędna jest mapa sytuacyjno – wysokościowa. I tu uwaga. Dopuszcza się mapę wykonaną w skali 1:1000 oraz w skali 1:500. Jeżeli budowany ma być nowy rurociąg, niezbędna jest aktualizacja mapy zasadniczej. Jeśli prace dotyczą jedynie remontu rurociągu, wystarczająca jest wektoryzacja mapy zasadniczej. Sięgnąć można również po mapę zasadniczą w postaci rastrowej. Nie wolno zapomnieć o zebraniu informacji o uzbrojeniu podziemnym. Tyczy się to zarówno tego, które już istnieje, jak i tego, które jest dopiero projektowane.

Wniosek

Kiedy wszystkie materiały są już zgromadzone, można wystąpić ze stosownym wnioskiem, w którym prosić będziemy o podanie technicznych warunków dotyczących przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, która jest własnością działające na danym terenie zakładu wodociągów i kanalizacji. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że wniosek taki może złożyć jedynie osoba będą właścicielem nieruchomości lub też taka, którą właściciel upoważnił. Może to być na przykład przedstawiciel biura projektowego.

Wybór miejsc

Kolejny etap prac to dokładna analiza uzyskanych informacji, a następnie wybranie miejsca, w którym przykanalik zostanie podłączony do głównego kanału sanitarnego biegnącego w ulicy. Konieczne jest także ustalenie miejsca, w którym ścieki będą wyprowadzane z nieruchomości, a także wyznaczenie trasy przykanalika. W tym ostatnim przypadku niezbędne jest zachowanie koniecznych odległości od pozostałych instalacji, które biegną pod ziemią. Tyczy się to na przykład instalacji gazowej oraz kabli telefonicznych.

Pozostałe obliczenia

W kolejnym etapie należy ustalić liczbę, a także rodzaj akcesoriów sanitarnych, które będą potrzebne do wykonania instalacji. Aby przybory sanitarne mogły zostać dobrze wybrane, należy obliczyć także sumę wypływających z nich ścieków. W przeciwnym razie może okazać się, że będą one niewydolne w efekcie czego kanalizacja nie będzie dobrze pełniła swojej roli. Aby prace przy budowie kanalizacji mogły się rozpocząć, niezbędne jest także uzgodnienie projektu technicznego – musi on zostać zaakceptowany przed odpowiednich urzędników, którzy wydają pozwolenie na rozpoczęcie prac. Bez tego dokumentu wykonanie kanalizacji nie będzie możliwe.

Budowa

Etap budowy przyłącza jest równie skomplikowany, jak ten, podczas którego przyłącze jest projektowane. Wymaga zaangażowania innych specjalistów oraz uwzględnienia innych elementów. Ważne jest jednak, aby budowa przebiegała zgodnie z przygotowanymi planami. Tylko bowiem wówczas kanalizacja będzie działała prawidłowo. W przeciwnym razie należy liczyć się z problemami w jej pracy.

Więcej porad i wskazówek można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem: http://cemexbeton.pl/uslugi-dodatkowe/pomoc-na-etapie-projektowania-konstrukcji


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz