2
Opublikowany 8 września 2017 autor Ania i Marcin w Wiedza budowlana
 
 

Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.W 2017 i 2018 r. szykuje się wiele zmian w prawie budowlanym. Spowodowane są m.in. powstawaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Co dokładnie wprowadza kodeks i jak te zmiany wpłyną na inwestorów i firmy budowlane?

W 2017 r. mamy do czynienia z wieloma zmianami w prawie budowlanym. Uspokajamy – zmianami na lepsze, taki bowiem był podstawowy cel zmian – poprawa funkcjonowania przedsiębiorców i inwestorów w prawnym otoczeniu.

Przejawia się to przede wszystkim w skróceniu terminu na wniesienie przez odpowiedni urząd sprzeciwu do rozpoczęcia zgłoszonej budowy. Oznacza to, że jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy odpowiedzi od właściwego urzędu, można uznać, że nie wyrażając swojego sprzeciwu tym samym wyraził zgodę. Tak więc nie tylko krócej trzeba czekać na decyzję, ale i po upływie 21 dni można rozpocząć budowę. Zmiany te dotyczą także procedury rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Sprecyzowano także przepisy dotyczący instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Od teraz za istotne nie jest uznawane odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać Kodeks urbanistyczno-budowlany. Jest to nowy akt prawny, którego kodyfikacja będzie dotyczyć w szczególności prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa geodezyjnego i kartograficzne oraz polityki rozwoju. KUB ma za zadanie:

  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej oraz nadzoru i publicznej kontroli nad polityką przestrzenną na wszystkich poziomach planowania,
  • poprawa przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjnobudowlanego,
  • efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych (źródło: https://mib.gov.pl/files/0/1797328/KUB.pdf).

Celem kodeksu jest zastąpienie takich ustaw, jak:
  • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawę – Prawo budowlane,
  • wszystkie „specustawy”.

W kodeksie urbanistyczno-budowlanym pojawią się także nowe definicje pojęć ,,inwestycja” i ,,zgoda inwestycyjna”. Wprowadzanie przepisów będzie następowało etapami. Pierwszy etap dotyczyć będzie regulacji kwestii odnoszących się do obywateli i skupi się na uproszczeniach oraz ułatwieniach w budowie oraz inwestycjach. KUB będzie także obejmował regulacje dotyczące dróg, lotnisk, linii kolejowych, sieci energetycznych oraz obiektów przeciwpowodziowych.  

Zapowiadane są także zmiany podmiotów, które będą wydawać decyzje i pozwolenia na budowę. O mniej skomplikowanych decyzjach decydować będzie starosta lub prezydent miasta, na temat tych bardziej skomplikowanych – wojewoda.

Zostanie także wdrożona tzw. zgoda inwestycyjna, która zastąpi:

  • pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenia z projektem budowlanym,
  • zgłoszenia ,,zwykłe” zamiaru budowy,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Kodeks urbanistyczno-budowlany wprowadzi także nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości. Ich właściwe brzmienie poznamy jednak dopiero w grudniu 2017 r., ponieważ to wtedy szacuje się ukończyć prace nad kodeksem.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na bloga dlaszefa.pl. Temat zmian w prawie budowlanym w roku 2017 i w 2018 został tam szczegółowo omówiony. Na blogu można znaleźć także inne ciekawych artykuły z zakresu prawa gospodarczego, wyjaśniające wiele tak bardzo istotnych kwestii dla przedsiębiorców. Autorki w zrozumiały sposób tłumaczą najnowsze nowelizacje kodeksów czy ustaw. Na blogu nie brakuje także porad z zakresu księgowości czy ogólnych porad biznesowych – gdzie warto zorganizować lunch biznesowy czy jaki hotel będzie najlepszy podczas wyjazdu służbowego. Szczerze polecamy!


Ania i Marcin

 
Autor Bloga 123budujemy.pl