0
Opublikowany 3 czerwca 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Czy dotacja na fotowoltaikę jest zawsze dobrym rozwiązaniem?

dotacja na fotowoltaike
dotacja na fotowoltaike

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne są często wykorzystywanym sposobem na obniżenie kosztów wynikających z zakupu fotowoltaiki. Środki te mogą pochodzić od jednostek samorządu terytorialnego oraz z Unii Europejskiej.

Wsparcie finansowe, zależnie od programu, występuje w formie dofinansowania bądź pożyczki o niskim oprocentowaniu. Choć wydaje się to być rozsądnym rozwiązaniem, to czy jednak aby na pewno warto skorzystać z dotacji?

Co otrzymamy w ramach dotacji?

Do niedawna, jedną z form otrzymania wsparcia w postaci środków pieniężnych na fotowoltaikę, był ogólnopolski program Prosument. Powstał on, w celu udzielenia wsparcia z zakresu rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. W założeniach programu było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w wielu polskich miastach. Obecnie, dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na szczeblu regionalnym. Jeśli chodzi zaś o pożyczkę, to ubieganie się o nią jest możliwe w ramach programu „Czyste powietrze”. Ma niskie oprocentowanie, które na chwilę obecną wynosi 2,4% i pożyczki te udziela się do 15 lat.

Pożyczka na fotowoltaikę nie zawsze opłacalna

Jak już wspomniano, w niektórych sytuacjach, w zamian za dotację, zaproponowana zostaje pożyczka. Choć teoretycznie, na tę chwilę ma niskie oprocentowanie, to trzeba liczyć się z tym, że pożyczka udzielana m.in. z programu „Czyste powietrze”, może ulec waloryzacji, procent nie jest stały i wówczas może on wzrosnąć. Podobnie wygląda sprawa z kredytem hipotecznym. Choć w Polsce stopy procentowe kształtują się dziś na wyjątkowo niskim poziomie, to w każdej chwili mogą wzrosnąć i spowodują naliczanie wysokich odsetek. Jeśli już wybierzemy tę formę pomocy, to warto rozważyć oferty firm pożyczkowych, które proponują pożyczkę także o niskim procencie, ale z gwarancją ich niezmienności przez okres spłaty.

Dotacje na fotowoltaikę w zależności od województwa

Na temat zasad otrzymania dotacji w roku 2019 możemy przeczytać na https://suntrack.pl/blog/fotowoltaika/fotowoltaika-dofinansowanie-na-rok-2019 .O dotacje na fotowoltaikę można ubiegać się regionalnie, tzn. że w zależności od województwa, określa się inne warunki, zasady i wysokość przyznawanych środków. W niektórych regionach są one dużo korzystniejsze niż w pozostałych. O dotacje mogą wnioskować zarówno osoby prywatne jak też podmioty prowadzące działalność oraz samorządy. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do fotowoltaiki, co roku są niższe, fundusze uszczuplane są w szybkim tempie, wobec tego nie wszyscy wnioskujący otrzymują dotacje.

Wniosek o dotacje do fotowoltaiki

Aby otrzymać pomoc finansową, należy złożyć odpowiednie wnioski. Droga do uzyskania dotacji bywa zawiła. W przypadku środków przyznawanych z programów, najczęściej potrzebne jest złożenie także załączników, po które należy udać się do urzędów bądź też do audytora energetycznego. Wiele osób korzysta z usług specjalisty, który udzieli pomocy w wypełnieniu dokumentów, jednak jest to dość kosztowa konsultacja.

Czas rozpatrzenia wniosków

Już samo przygotowanie wniosku i wszelkich załączników jest czasochłonne, a to dopiero początek drogi jeśli chcemy otrzymać dotacje. Od dnia kiedy dostarczymy komplet dokumentów, do momentu ich rozpatrzenia, mija sporo czasu. Po upływie kilku tygodni, zostaniemy poproszeni o podpisanie umowy i znów musimy uzbroić się w cierpliwość, bo do czasu gdy dostaniemy środki, także upłynie długi okres. Jeśli wnioskujemy o dofinansowanie z Unii Europejskiej, to najczęściej zwrot pieniędzy dokonywany jest nie wcześniej niż po zrealizowaniu inwestycji.

Rygorystyczne wymogi

Dla wielu osób zniechęcającą kwestią są rygorystyczne wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać dotację bądź pożyczkę. Na etapie kwalifikacji trzeba szczegółowo wykazać i udowodnić, że spełniło się wszystkie konieczne warunki. Pominięcie któregoś z kryterium znacznie wydłuża czas rozpatrzenia dokumentów, a w niektórych przypadkach może nawet przekreślić szansę otrzymania pieniędzy. Aby uniknąć nieporozumień, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Czasem zdarza się także, że dotacje zostają przyznane w formie różnych środków, które nie do końca będą spełniały nasze oczekiwania.

Mimo niełatwej drogi po dotację warto o nią się starać. W każdej jednostce budżetowej, gdy chcemy uzyskać jakąkolwiek zapomogę musimy przedstawić wiele dokumentów i rozliczać się z sumy, którą uda nam się pozyskać. Jeżeli chcemy zamówić panele fotowoltaiczne od sprawdzonego dystrybutora jak suntrack.pl warto po zakupie ubiegać się o dofinansowanie. Nawet niewielki procent zwrotu całości inwestycji jest istotny. 


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe