0
Opublikowany 18 marca 2018 autor Ania i Marcin w Wiedza budowlana
 
 

Koszt budowy domu jednorodzinnego

koszt budowy domu
koszt budowy domu

Wiele osób marzy o przeprowadzce z bloku do własnego domu, którego ogromnym atutem będzie możliwość pełnej kontroli procesu jego wznoszenia od samego początku. Mieszkańcy dużych miast są przede wszystkim zmęczeni hałasem i szybkim tempem życia, zaś przeprowadzka do niewielkiego domu jawi się jako sposób na uzyskanie ciszy oraz spokoju niezbędnego do codziennego odpoczynku. Nie da się jednak ukryć faktu, iż poza ogromną inwestycją budowa własnego domu stanowi potężne wyzwanie logistyczne i wymaga spełnienia szeregu precyzyjnie określonych prawnie warunków. Aby pomóc wszystkim osobom rozważającym rozpoczęcie budowy, zebraliśmy w formie poradnika wszystkie najważniejsze informacje o poszczególnych etapach tego procesu. Uwzględniliśmy w niej krok po kroku każdy istotny aspekt, począwszy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aż po prace związane z dociepleniem budynku i zawiadomieniem odpowiednich urzędów o zakończonej budowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nadal stosunkowo niewiele osób rozpoczyna cały projekt, jakim jest budowa domu, od zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem dokument ten pozwala uzyskać wiele cennych informacji odnośnie lokalizacji, jaką wybraliśmy dla naszego wymarzonego domu.

Z planem zagospodarowania przestrzennego możemy bez żadnego problemu zapoznać się we właściwym dla danego terenu urzędzie gminy, a niekiedy jest on również dostępny przez internet. To właśnie rada gminy decyduje o kształcie, jaki przybiera ten plan, przyjmując go jako obowiązującą na terenie danej gminy uchwałę. Dokument ten składa się z części tekstowej oraz mapy. Na jego podstawie możemy wywnioskować, czy w pobliżu działki, na której chcemy wybudować dom, nie są planowane takie inwestycje jak droga szybkiego ruchu, wysypisko śmieci czy też duży zakład produkcyjny. Zdecydowanie najkorzystniejsza dla każdego inwestora, który planuje budowę domu jednorodzinnego, będzie sytuacja, kiedy to w jego okolicy wyznaczono strefę przeznaczoną właśnie pod niską zabudowę mieszkaniową – wówczas mamy gwarancję, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdą się wysokie bloki ani duże obiekty handlowe.

Niekiedy miejscowy plan zagospodarowania precyzyjnie określa kryteria, które powinien spełniać nasz dom jednorodzinny – mowa tu przede wszystkim o ilości kondygnacji oraz nachyleniu dachu i samym rodzaju pokrycia dachowego. Zapoznanie się z tego typu kryteriami z pewnością pomoże nam dopasować do nich nasz dom, co przełoży się na szybsze uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Przy braku planu zagospodarowania przestrzennego – decyzja o warunkach zabudowy dla działki

Zdarza się, że obszar, na którym planujemy wybudować wymarzony dom, nie został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji przed wystartowaniem z budową należy uzyskać decyzję o wydaniu warunków zabudowy. Może się o to starać każda osoba zainteresowana, niekonieczne sam właściciel działki. Aby uzyskać decyzję o wydaniu warunków zabudowy, należy zwrócić się do odpowiedniego organu administracyjnego, jakim może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jakie podstawowe kryteria muszą być spełnione, aby nasz wniosek o wydanie warunków zabudowy został rozpatrzony pozytywnie? Przede wszystkim spełniona musi być tzw. zasada dobrego sąsiedztwa. Polega ona w skrócie na tym, że na co najmniej jednej parceli sąsiadującej, do której dostępny jest dojazd z tej samej drogi publicznej, co do naszej działki, istnieje już zabudowa, która pozwoli określić warunki, jakie powinien spełnić wzniesiony przez nas w przyszłości budynek mieszkalny. Do naszej działki musi również prowadzić droga publiczna. Wymagane jest także uzbrojenie danej parceli lub przynajmniej istniejący plan takiego uzbrojenia. Grunt, który interesuje nas pod kątem przyszłej budowy, nie powinien również być zakwalifikowany jako działka rolna czy też leśna, gdyż taka sytuacja pociągałaby ze sobą konieczność zmiany jego charakteru. Oprócz tego cała nasza inwestycja budowlana nie powinna kolidować z treścią wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Zakup działki budowlanej

Co jednak właściwie oznaczana zwrot idealna działka? Przede wszystkim kluczowa jest jej lokalizacja – na terenie przeznaczonym według planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, z dala od dróg o zwiększonym natężeniu ruchu czy też hałaśliwych zakładów przemysłowych. Bardzo istotna jest również kwestia dojazdu do działki – warto wybrać parcelę, do której można dojechać komfortową, utwardzoną drogą. Kolejnym bardzo ważnym kryterium jest również dostęp mediów do konkretnej parceli – mowa w tym miejscu o prądzie, wodzie, kanalizacji, gazie oraz internecie światłowodowym. Zdecydowanie lepiej będzie zakupić działkę, która ma już dostęp do powyższych mediów, aniżeli podciągać je we własnym zakresie.

Następnym aspektem, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas poszukiwać idealnej działki, jest jej zorientowanie względem kierunków świata. Od dłuższego czasu najbardziej pożądane przez inwestorów są parcele z wjazdem od północy – na takich działkach najłatwiej można umiejscowić dom wzniesiony według typowego projektu, a więc budynek, w którym salon o południowej ekspozycji będzie doskonale nasłoneczniony, a jednocześnie osłonięty przed wzrokiem przechodniów. Warto wybrać parcelę o kształcie kwadratowym bądź prostokątnym, ale możliwie jak najbardziej zbliżonym do kwadratu. Również im bardziej płaska działka, tym łatwiej będzie wznieść na niej budynek mieszkalny czy też osobny garaż. Optymalny wielkość działki, jeżeli zależy nam również na zaaranżowaniu kameralnego, ale nie najmniejszego ogrodu za domem od strony południowej, powinna oscylować w okolicy 10 arów. Jednak również na mniejszej działce można z powodzeniem zmieścić dom o niewielkiej powierzchni zabudowy z garażem wpisanym w jego bryłę. Również na działce bardzo wąskiej można z pomocą architekta usytuować dość funkcjonalny dom, pod warunkiem jednak, że jego projekt zostanie dopasowany do indywidualnych cech danej parceli.

Księga wieczysta – czy warto o niej pamiętać?

Bardzo istotną kwestią, jaką koniecznie należy sprawdzić, nabywając działkę przeznaczoną pod budowę domu, jest jej księga wieczysta. Warto, aby z wpisem w księgach wieczystych zapoznał się również notariusz, który będzie następnie sporządzał umowę kupna-sprzedaży gruntu w formie aktu notarialnego. Poza takimi informacjami jak położenie działki czy też dane jej właściciela, z księgi wieczystej możemy dowiedzieć się również, czy dana parcela nie jest w żaden sposób obciążona hipotecznie. Możemy również zaczerpnąć z niej informacje o ewentualnej służebności drogi, która może przebiegać przez interesującą nas parcelę – taka sytuacja oznacza, że nawet kiedy działka zmieni właściciela, to nowy nabywca również będzie zobowiązany do udostępnienia sąsiadom niezbędnej dla dojazdu do ich posesji drogi służebnej.

Bez odpowiedniego projektu ani rusz!

Sam projekt naszego wymarzonego domu możemy nabyć na dwa sposoby – decydując się na gotowy projekt z oferty wybranego biura architektonicznego bądź też zlecić architektowi przygotowanie projektu indywidualnego skrojonego na miarę naszych potrzeb. Z całą pewnością pierwsze rozwiązanie będzie znaczne tańsze, a dodatkowo wbrew pozorom oferta gotowych projektów jest naprawdę bardzo zróżnicowana.

Architekci posiadają nawet całe zestawy projektów stworzonych z myślą o działkach potencjalnie problematycznych, czyli na przykład bardzo wąskich bądź z wjazdem usytuowanym od strony południowej. Ponadto obecnie bardzo popularne stały się projekty domów energooszczędnych, a nawet pasywnych, w których przypadku późniejsze ogrzewanie w sezonie zimowym można z powodzeniem ograniczyć do niezbędnego minimum. Jak zatem widać, w gamie gotowych projektów można obecnie znaleźć szereg projektów, które z pewnością wydadzą nam się interesujące. Dodatkowym atutem gotowych projektów z topowych pracowni jest możliwość znalezienia osób, które również wznoszą domy według interesującego nas projektu. Inwestorzy zazwyczaj bardzo cenią sobie możliwość wymiany doświadczeń czy też zdjęć z poszczególnych etapów budowy z innymi osobami, które budują takie same budynki mieszkalne.

Niekiedy jednak mamy na tyle oryginalną wizję przyszłego domu, że nieodzowne staje się skorzystanie z usług profesjonalnego biura architektonicznego. Odpowiednio przeszkolony architekt z dużym doświadczeniem z pewnością zaprojektuje dla nad dom, który będzie w pełni odpowiadał naszym potrzebom zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Zazwyczaj projektant podczas wykonywania projektu na miarę naszych potrzeb weźmie pod uwagę również umiejscowienie budynku mieszkalnego na działce i przygotuje także plan zagospodarowania parceli, który będzie najprawdopodobniej obejmował sposób odprowadzania wody deszczowej, układ komunikacyjny na działce czy też wstępny projekt ogrodu. Należy pamiętać o tym, że indywidualny projekt domu to rozwiązanie dość kosztowne i renomowane biura architektoniczne mogą za metr kwadratowy powierzchni domu zażądać kwoty oscylującej nawet w okolicach od 100 do 200 złotych.

Niezbędne przyłącza – woda, prąd, gaz itp.

Zanim złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, konieczne jest przyłączenie do działki wszelkich niezbędnych mediów. Niekiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy wydane dla konkretnej działki wymagają na inwestorze uzyskanie uprzednio tzw. promesy, czyli zobowiązanie do przyłączenia określonych mediów – najczęściej jednak promesa dotyczy instalacji elektrycznej. Odpowiednie wniosek należy w tym wypadku złożyć do przedsiębiorstwa, które zaopatruje dany region w energię elektryczną. Należy pamiętać o tym, że sama promesa stanowi wyłącznie zobowiązanie do przyłączenia, a szczegółowe warunki, czyli sposób i termin wykonania przyłączy, ustala się w osobnym wniosku.

Uzyskanie promesy i wszelkich innych zgód na przyłączenie pozostałych mediów wiąże się oczywiście z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. We wnioskach, które składamy do poszczególnych instytucji, często trzeba również uwzględniać dodatkowe dokumenty, takie jak akt własności działki bądź plan zabudowy. Bez uzyskania przyłączy nie ruszymy z dalszymi etapami budowy, a niestety, jeśli nasza działki leży w znacznym oddaleniu od pozostałych uzbrojonych parceli, to na podłączenie jej do sieci wodociągowej, gazowej czy też elektrycznej najprawdopodobniej przyjdzie nam sporo poczekać.

Pozwolenie na budowę na starych zasadach…

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę złożyć należy w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejscowości, w jakiej znajduje się nasza działka, a konkretnie w Wydziale Architektury i Budownictwa. Sam proces uzyskiwania takiego pozwolenia jest dość żmudny i wymaga przedłożenia w urzędzie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego
 • zaświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień przez projektanta budynku wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością i prowadzenia na niej prac budowlanych
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego bądź wydana decyzja o warunkach zabudowy
 • warunki techniczne wykonania przyłączy.

Po złożeniu wniosku starosta ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę bądź zażądanie dodatkowych dokumentów w razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby. Gdy zostanie już wydana decyzja pozytywna, musimy odczekać 14 dni na jej uprawomocnienie. Samo pozwolenie na budowę posiada moc prawną przez trzy lata, licząc od daty jego uprawomocnienia. W czasie samego procesu budowy można dokonywać przerw, lecz jeżeli pauza w budowie potrwa dłużej, aniżeli 36 miesięcy, będzie koniecznie uzyskanie nowego pozwolenia.

…lub zgłoszenie budowy domu według uproszczonych procedur.

W 2015 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa budowlanego, która zwolniła inwestorów budujących domy jednorodzinne z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. W zdecydowanej większość przypadków – a więc jeżeli budujemy dom jednorodzinny w całości na działce, której dotyczy projekt – przymierzając się do rozpoczęcia budowy domu wystarczy zatem, że zgłosimy naszą budowę do Starostwa Powiatowego.

Jeżeli chodzi o dokumenty, to wymagany jest ich analogiczny komplet, jak w przypadku starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Samo zgłoszenie jest całkowicie bezpłatne, a oczekiwania na tzw. milczącą zgodę ze strony urzędu trwa zaledwie 30 dni. Nadal jednak niewiele osób budujących domy jednorodzinne decyduje się na zgłoszenie budowy domu – w roku 2016 w niespełna aż 90 % wszystkich budów wydane zostały tradycyjne pozwolenia na budowę, zaś zaledwie co dziesiąty dom wzniesiony został na podstawie zgłoszenia budowy. Niechęć inwestorów w stosunku do tego wciąż nowego rozwiązania prawnego wynika z kilku czynników – przede wszystkim regulacje, które odnoszą się do procedury zgłoszenia budowy domu, mogą być odmienne interpretowane przez różnych urzędników, co pociąga za sobą nawet zagrożenie oskarżeniem o samowolę budowlaną. Dodatkowo projekt domu powinien spełniać kilkadziesiąt regulacji prawnych, które mają za zadanie precyzyjnie uregulować kwestię tego, czy inwestycja zmieści się na obszarze danej parceli. Związane to jest z większymi kosztami zaadaptowania gotowego projektu do parametrów konkretnej działki lub przygotowania projektu od zera, jeśli zdecydujemy się na projekt indywidualny.

Dziennik budowy

W tym samym organie, czyli w Starostwie Powiatowym, uzyskać należy niezbędny do rozpoczęcia całego przedsięwzięcia dziennik budowy. Należy obowiązkowo odebrać go jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Odbiór dziennika budowy możliwy jest po upływie trzech dni po uprawomocnieniu się decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy domu według nowych przepisów. Każdy wydany przez Wydział Architektury i Budownictwa zostaje przez niego zarejestrowany oraz ostemplowany.

Samo prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy, który posiada w tym celu odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo na tydzień przed wystartowaniem z wszelkimi pracami budowlanymi kierownik budowy zobligowany jest złożyć stosowne oświadczenie. Dokument ten powinien zawierać potwierdzenie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który obowiązywał będzie na terenie budowy oraz wzięcie na siebie zobowiązania odnośnie kierowania budową. Do oświadczenia należy również dołączyć zaświadczenie, które potwierdza, że osoba sprawującą funkcję kierownika naszej budowy figuruje na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego. Istotne jest, aby zaświadczenie takie opatrzone zostało terminem ważności.

Przygotowanie do rozpoczęcia budowy oraz tzw. stan zero

Skoro dopełniliśmy już wszelkich formalności, możemy startować z samą budową wymarzonego domu. Przedtem jednak należy odpowiednio przygotować sam teren, na którym będzie znajdował się plac budowy. Przede wszystkim cały ten obszar należy ogrodzić i wyrównać. Na działce powinny również znaleźć się wykonane przez profesjonalnego geodetę wytyczenia geodezyjne obiektów znajdujących się na terenie naszej parceli. Warto na działce umieścić także wszelkie tymczasowe obiekty niezbędne dla wykonawców, którzy będą pracować na placu budowy – mowa tu przede wszystkim o mobilnym baraku, który będzie pełnił funkcje zaplecza socjalnego czy też przenośnej toalecie.

Niezbędnym warunkiem, jakiego należy dopełnić przed wbiciem w ziemię pierwszej łopaty, jest przygotowanie przez kierownika budowy tablicy informacyjnej, zawierającej najważniejsze dane odnośnie całego przedsiębiorstwa. Tablica taka po jej wypełnieniu powinna zostać umiejscowiona w dobrze widocznym miejscu przy drodze publicznej bądź drodze stanowiącej dojazd do drogi publicznej i musi ona zgodnie z wymogami prawa budowlanego zawierać następujące informacje:

 • precyzyjnie określony rodzaj prac budowlanych prowadzonych na placu budowy
 • adres, na którym ma miejsce budowa
 • numer pozwolenia na budowę lub numer zgłoszenia robót budowlanych
 • adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego
 • dane osobowe oraz adresowe inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, kierownika robót oraz inspektora nadzoru budowlanego
 • numery alarmowe policji, straży pożarnej, pogotowania i okręgowe inspektora pracy.

Gdy już możemy przystąpić do wstępnych prac budowlanych, rozpoczynamy oczywiście od fundamentów. Przed rozpoczęciem wylewania betonu należy dokładnie oczyścić miejsce przeznaczone pod fundamenty z zalegającej wody czy też lodu, gdy mogłyby one negatywnie wpłynąć na wiązanie betonu oraz jego fizyczne właściwości. Należy wybrać beton jak najwyższej jakości, gdyż to od jego parametrów będzie uzależniona stabilność całej później wznoszonej konstrukcji. Pamiętać należy również o bardzo dokładnym zaizolowaniu fundamentów bądź opcjonalnie również piwnicy. Na etapie tzw. stanu zerowego wykonuje się również instalację kanalizacyjną. Generalnie dom, w przypadku którego ukończony został właśnie rzeczony stan zerowy, nie powinien wznosić się ponad powierzchnię gruntu.

 

Etap początkowy – stan surowy otwarty

Wszelkie prace, jakie składają się na etap stanu surowego otwartego, zdecydowanie najlepiej jest rozpocząć wczesną wiosną. Wynika to z faktu, iż zdecydowana większość robót będzie wykonywana „na mokro”, należy więc dać wszelkim zaprawom cementowym czas, aby do zimy zdążyły jak najlepiej się utwardzić. Oczywiście, aby móc wystartować w marcu bądź kwietniu, należy jeszcze w poprzednim roku zorganizować sprawdzoną ekipę murarzy.

Na tym etapie wzniesiona zostaną ściany budynku, a oprócz tego powstanie kompletna instalacja kominowa. Wykonane zostaną również schody wewnętrzne betonowe, a także stropy. Na samym końcu tego etapu dekarze wykonają całościową więźbę dachową oraz położą kompletnie pokrycie dachowe, najczęściej z bardzo popularnej blachodachówki.

budowa domu krok po kroku

budowa domu koszt

koszt budowy domu jednorodzinnego

koszt wykończenia domu

koszt stanu surowego

Kolejny etap – stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty polega na „zamknięciu” bryły wzniesionego budynku poprzez wstawienie okien oraz drzwi zewnętrznych. W tak przygotowanym domu można przystąpić do pierwszego etapu wykańczania wnętrz, na co składa się między innymi wykonanie wszelkich instalacji: elektrycznej, gazowej czy też wodno-kanalizacyjnej, tynków na ścianach, wylewek pod podłogi, docieplenia na poddaszu oraz zamontowanie parapetów.

Wszystkie powyższe prace zdecydowanie najkorzystniej jest wykonać przed rozpoczęciem okresu zimowego, aby wszystkie tynki i wylewki mogły wyschnąć przed nastaniem ujemnych temperatur. Przed zimą warto również wypłukać wodę z instalacji hydraulicznej, a także wykonać niezbędne prace porządkowe w ogrodzie i bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

budowa wykończenie domu

całkowity koszt budowy domu

Ocieplenie domu oraz elewacja

Kolejnym niezwykle istotnym etapem, którego nie można pominąć, jest wykonanie elewacji naszego budynku mieszkalnego wraz z jego dociepleniem. Najpierw wykonuje się docieplenie, do którego wykorzystywany jest w przeważającej większości przypadków wysokiej klasy styropian, choć niekiedy stosuje się również wełnę mineralną. Wykonanie docieplenia przed elewacją pozwala na znaczące ograniczenie kosztów ogrzewania budynku, które mogą być szczególnie dotkliwe podczas pierwszego sezonu zimowego po wprowadzeniu się.

Po zakończeniu prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych można przystąpić do wykonywania elewacji. Pamiętajmy, że elewacja poza dopasowaniem się do naszego indywidualnego gustu powinna w niektórych przypadkach być dopasowana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

koszt budowy domu

Na koniec – wykończenie wnętrz

Wykończenie wnętrz to etap, który bezpośrednio poprzedza samo wprowadzenie się do nowo wybudowanego domu. W jego ramach na samym początku należy wykonać ściany działowe oraz wykończyć wszystkie ściany wewnątrz budynku za pomocą wybranej gładzi. Po takim przygotowaniu ściany mogą zostać pomalowane na wybrany kolor bądź wyłożone tapetą.

Kiedy już zakończymy kwestię wykończenia ścian, możemy przystąpić do układania podłóg. W pomieszczeniach typu kuchnia, toaleta czy też łazienka zazwyczaj układa się płytki ceramiczne bądź gresowe, natomiast w pozostałej części domu zazwyczaj stosuje się parkiet, deskę barlinecką lub panele podłogowe.

Specjalnej uwagi podczas wykańczania wymagają kuchnia i łazienka – w pomieszczeniach tych, poza położeniem glazury i terakoty należy zamontować szereg urządzeń sanitarnych w ramach tzw. białego montażu. Podczas wykańczania wnętrz nie należy zapominać także o pomieszczeniach o charakterze gospodarczym, takich jak spiżarnia czy też kotłownia.

Tak przygotowany dom jednorodzinny jest już w zasadzie gotowy do zamieszkania – jedyne bowiem, co nam pozostało, to instalacja oświetlenia, montaż mebli oraz instalacja wszelkich urządzeń RTV i AGD.

Co po zakończeniu prac budowlanych?

Kiedy cieszymy się już nowym, pachnącym jeszcze świeżością lokum, przyszedł czas na uporządkowanie pewnych niezbędnych kwestii. Z placu budowy możemy wówczas usunąć tablicę informacyjną, tymczasowe ogrodzenie, a także toaleta oraz baraki, z których korzystali nasi wykonawcy. Następnym etapem są przeprowadzane przez specjalistów odbiory, na które składają się odbiór prac budowlano-instalacyjnych oraz sprawdzenie i odbiór przyłączy, a także instalacji wewnętrznych, w tym instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, wodnej, gazowej i przewodów kominowych. Wszystkie te odbiory muszą być opatrzone stosowanym wpisem w prowadzonym sumiennie przez ostatnie miesiące dzienniku budowy.

Każdy budynek mieszkalny musi posiadać również indywidualne świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa precyzyjnie źródła energii, jakie będą w nim wykorzystywane oraz prognozowany poziom jej zużycia. Niezbędna jest również inwentaryzacja geodezyjna, czyli naniesienie przez uprawnionego geodetę nowo wybudowanego budynku mieszkalnego na mapy. Ze względu na czas oczekiwania na dokumenty z inwentaryzacji warto umówić się z geodetą około miesiąc przed planowanym zakończeniem prac wykończeniowych, gdyż orientacyjne właśnie cztery tygodnie wynosi czas oczekiwania na pełną dokumentację geodezyjną.

Gdy już dopełnimy tych formalności, nasz kierownik budowy jest zobowiązany do zamknięcia dziennika budowy. Składa on również oświadczenie, w którym zaświadcza, że wzniesiony pod jego kierownictwem budynek jest w pełni zgodny z projektem, otrzymanym pozwoleniem na budowę oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Zawiadomienie urzędów o zakończeniu robót

Zanim będziemy mogli zamieszkać w świeżo wybudowanym domu, jesteśmy zobowiązani do złożenia w Powiatowym bądź Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o ukończeniu robót budowlanych. Do dokumentu tego należy dołączyć ponadto:

 • zamknięty dziennik budowy
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności budynku z projektem i wszelkimi wymogami
 • protokół odbioru przyłączy
 • protokół sprawdzenia i odbioru instalacji wewnętrznych
 • protokół kontroli przewodów kominowych
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
 • kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wszelkie dokumenty ujęte w pozwoleniu na budowę
 • kopię projektu budynku z naniesionymi wszelkimi zmianami o wyczerpującym opisem uzupełniającym

Po złożeniu kompletu tych dokumentów urząd ma 21 dni, aby ustosunkować się do złożonego wniosku. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu lub wezwania do uzupełnienia wniosku, przyjmuje się, że zadziałała tzw. milcząca zgoda i wniosek został zaakceptowany. Następnie do tego samego urzędu należy udać się po potwierdzenie na piśmie braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do użytkowania budynku mieszkalnego. Z tym dokumentem możemy wnioskować o nadanie numeru naszemu budynkowi, co z kolei jest niezbędne, abyśmy w naszym nowo powstałym domu mogli się zameldować. Pamiętajmy jeszcze o założeniu dla naszego budynku mieszkalnego księgi wieczystej. Kiedy dopełnimy tych formalności, możemy bez obaw wprowadzać się do nowego domu.

Podsumowując, z pewnością widzimy, że budowa domu to długa przeprawa. I nie mamy tu na myśli tylko aspektów budowlanego oraz wykończeniowego, ale uwzględniamy również wszelkiego rodzaju normy prawne, jakie jesteśmy zobligowani spełnić. Na szczęście szereg obecnie stosowanych rozwiązań natury administracyjnej, jak chociażby dziennik budowy, służą w istocie lepszemu i łatwiejszemu uporządkowaniu pod względem prawnym całego przebiegu budowy, od etapu kopana fundamentów, aż po odbiory niezbędnych instalacji. W efekcie ogromne przedsięwzięcie, jakim jest budowa własnego, wymarzonego domu, staje się bardziej przystępne nawet dla osoby, która dotychczas zupełnie nie miała do czynienia z branżą budowlaną. Pamiętajmy o tym, że przestrzeganie rekomendowanej przez nas kolejności oraz dopilnowanie terminów z pewnością usprawni cały ten proces, a także przybliży nas do upragnionej przeprowadzki.


Ania i Marcin

 
Autor Bloga 123budujemy.pl