5
Opublikowany 17 listopada 2016 autor Jaroslaw Wejda w Wiedza budowlana
 
 

Budowa domu zgodna z prawem


Wiele osób marzy o własnym domu. Miesiącami zbieramy fundusze i materiały, aby w końcu wybudować swoje cztery kąty. Gdy nasze marzenia wkroczą na etap realizacji wydaje się nam, że już nic nie będzie w stanie zburzyć naszego szczęścia. Niestety samo wzniesienie budynku zgodnie z prawem i sztuką budowlaną może nie wystarczyć. Polskie prawo wymaga jeszcze zgłoszenia domu do użytkowania. Zanim więc zamieszkamy w naszym wymarzonym domu, warto dopełnić wszystkich formalności. Inaczej mogą zostać nałożone na nas sankcje finansowe.

Prawo budowlane mówi, że do użytkowania obiektu budowlanego (czytaj domu jednorodzinnego), na którego postawienie jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru powiatowego o zakończeniu budowy. Ów inspektorat ma na rozpatrzenie naszego zawiadomienia 21 dni od dnia doręczenia dokumentu. Warto nadmienić, że inspektor nadzoru budowlanego nie wysyła do nas żadnego wezwania do dostarczenia dokumentu. Ten obowiązek ciąży wyłącznie na nas – inwestorach.
Co więc potrzebne nam będzie do utworzenia takiego zgłoszenia?
Prawo mówi o następującej dokumentacji:
  • – oryginał dziennika budowy;
  • – oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
  • – oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • – protokoły badań szczelności instalacji gazowej i sprawdzenia przewodów kominowych;
  • – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
  • – potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
Ponadto jeżeli zaistniały niewielkie zmiany w bryle czy też w umiejscowieniu budynku, nie będące rażącymi odstępstwami od projektu i pozwolenia na budowę, do kompletu dokumentacji załączyć musimy również:
  • – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
  • – uzupełniający opis rysunków
  • – oświadczenie projektanta, bądz inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.
budowa domu zgodnie z prawem
Jak więc widzimy zarówno podczas budowy, jak i bezpośrednio po niej inwestor borykać się musi z całą masą papierologii. W drugiej części wpisu dowiecie się jakie sankcje przewidziane są za brak dostarczenia dokumentacji na czas i co stanie się w sytuacji dostarczenia niekompletnej dokumentacji. Zapraszam więc do jego lektury.
Zródła: Grafika Google, Murator.

Jaroslaw Wejda