2
Opublikowany 22 listopada 2016 autor Jaroslaw Wejda w Wiedza budowlana
 
 

Budowa domu zgodna z prawem – cz.2


Wiele osób marzy o własnym domu. Miesiącami zbieramy fundusze i materiały, aby w końcu wybudować swoje cztery kąty. Gdy nasze marzenia wkroczą na etap realizacji wydaje się nam, że już nic nie będzie w stanie zburzyć naszego szczęścia. Niestety samo wzniesienie budynku zgodnie z prawem i sztuką budowlaną może nie wystarczyć. Polskie prawo wymaga jeszcze zgłoszenia domu do użytkowania. Zanim więc zamieszkamy w naszym wymarzonym domu, warto dopełnić wszystkich formalności. Inaczej mogą zostać nałożone na nas sankcje finansowe.

Druga część wpisu, jak wspominałem poświęcona jest regulacjom prawnym przewidującym fakt niedostarczenia kompletu dokumentacji związanej z zakończeniem budowy na czas. Dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy (wymienione zostały w części pierwszej) zawsze są takie same i urząd nie może wymagać od nas dostarczenia innych dodatkowych protokołów czy pozwoleń. Jeśli więc dostarczyliśmy wszystko na czas po rozpatrzeniu dokumentacji inspektor nadzoru wyda zezwolenie na użytkowanie budynku.
Inaczej sprawy mają się w przypadku wystąpienia braków. W takiej sytuacji urząd wystosuje do nas wezwanie do dostarczenia dokumentacji uzupełniającej w formie postanowienia. Jeśli nie otrzyma on naszej odpowiedzi, zostaje wystosowane wniesienie przez inspektora nadzoru budowlanego sprzeciwu w kwestii pozwolenia na użytkowanie budynku. Tego typu decyzja posiada formę administracyjną i mamy prawo się od niej odwołać w terminie 14 dni do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gdy braki w dokumentacji zostaną w należyty sposób uzupełnione inwestor powinien w przeciągu 21 dni otrzymać pozytywną decyzję na użytkowanie domu. Nie ma potrzeby dowiadywania się o przebiegu postępowania – cały proces zawsze przebiega automatycznie. Mogą być jednak sytuacje, w których pomimo kompletu dokumentów inspektor nadzoru zgłasza sprzeciw. Zdarzyć się tak może w przypadku stwierdzenia uchybień wykonania robót budowlanych od ustaleń określonych w przepisach lub wydanym pozwoleniu na budowę. W takim wypadku także mamy prawo wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i również czas rozpatrywania odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia pisma.

Jeśli uporamy się już z urzędami i zostanie zakończone postępowanie w sprawie zakończenia budowy do zwrotu powinniśmy otrzymać następujące dokumenty:

    • – oryginał dziennika budowy
    • – protokoły badań i sprawdzeń
    • – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

     

prawo-budowlane-budowa-domu

 

Trzecia część wpisu poświęcona będzie zamieszkaniu w domu, który wciąż jest w budowie, a także zamieszkaniu bez uzyskania niezbędnych pozwoleń. Zapraszam do lektury.

 

Zródła: Grafika Google, Murator


Jaroslaw Wejda