Opublikowany 19 września 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Solidny deweloper, czyli jak wybrać odpowiednią inwestycję mieszkalną.

Kupując nowy dom lub mieszkanie w znacznej mierze kierujemy się takimi kryteriami jak cena, lokalizacja, rozmieszczenie pomieszczeń. Dobrze jednak w tym wszystkim zwrócić uwagę na jakość usług wybranego przez nas dewelopera. Wystarczy kilka informacji, żeby zorientować się czy mamy do czynienia z rzetelnym i dokładnym przedsiębiorcom.

Gdzie szukać informacji?

Pierwsze kroki warto skierować na stronę internetową dewelopera. Znajdziemy na niej podstawowe dane na temat inwestycji – tych już zrealizowanych i tych w fazie realizacji. Strona internetowa powinna budzić pozytywne skojarzenia. Jeśli jest wykonana niechlujnie, a w tekstach pojawiają się błędy ortograficzne to tylko świadczy na niekorzyść firmy deweloperskiej. W momencie gdy znajdziemy dewelopera, który oferuje nieruchomości w interesującej nas cenie i lokalizacji warto umówić się na wizytę w jego biurze.

Dzięki wejściu w życie tzw. Ustawy Deweloperskiej, deweloper ma obowiązek na życzenie klienta przedstawić mu prospekt informacyjny. W części ogólnej tego dokumentu znajdziemy wszelkie niezbędne informacje na temat dewelopera. Oprócz danych teleadresowych, dowiemy się również o inwestycjach, które do tej pory zrealizował deweloper. Warto obejrzeć te inwestycje, porozmawiać z mieszkańcami. Dzięki takiemu zabiegowi dowiemy się czy w trakcje budowy nie dochodziło do rażących zaniedbań czy opóźnień. W prospekcie znajdziemy też informacje na temat tego czy wobec dewelopera prowadzone są lub były postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł. Deweloper, który nie sporządził prospektu informacyjnego lub nie chce go udostępnić na wyraźne życzenie potencjalnego nabywcy nie jest godny zaufania. Brak przygotowanego prospektu skutkuje nałożeniem na dewelopera kary grzywny.

Co jeszcze można zrobić?

Dewelopera można również sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dowiemy się jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa, czy firma nie zalega ze składkami do ZUS i Urzędu Skarbowego. Znajdziemy tam również informacje czy firma nie znajduje się w stanie upadłości, czy nie ma prowadzonego wobec niej postępowania komorniczego i czy do sądu nie wpłynęły żadne wnioski podważające jej wiarygodność. Dzięki tym danym będziemy w stanie ocenić czy deweloper, którego wybraliśmy jest godny zaufania. W końcu powierzamy mu nierzadko oszczędności naszego życia.

Pracownik w firmie deweloperskiej powinien umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości klienta.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz