0
Opublikowany 6 kwietnia 2017 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożaroweBudynki użyteczności publicznej to bardzo duża grupa obiektów, które każdego dnia odwiedza wiele osób. Zaliczane są do nich szkoły, szpitale, urzędy, sklepy, kościoły, hale sportowe, a także teatry i kina. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane zabezpieczenia przeciwpożarowe to w takich miejscach konieczność.

Dlaczego jest to takie ważne?

Szpitale, szkoły czy urzędy to obiekty, w jakich jednocześnie przebywają osoby o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej. Oprócz ludzi młodych, w sile wieku i zdrowych znajdują się w nich także niepełnosprawni oraz osoby w podeszłym wieku lub niemowlęta. W razie wybuchu pożaru wszyscy oni muszą jak najszybciej opuścić budynek co nie zawsze jest łatwe biorąc pod uwagę schody czy inne przeszkody utrudniające akcję ewakuacyjną. Właśnie dlatego budynki tego typu przed oddaniem do użytkowania muszą zostać sprawdzone pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przeciwnym razie karę poniesie właściciel lub zarządca takiego obiektu i nie ma w tym dziwnego – w końcu chodzi tu o ludzkie zdrowie i życie, więc jakiekolwiek niedopatrzenia nie mogą mieć miejsca.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ich celem jest jak najszybsze wykrycie pożaru, zasygnalizowanie niebezpieczeństwa, a także jego usunięcie, o ile jest to możliwe. Do tego typu zabezpieczeń zaliczane są różnego rodzaju czujniki dymu i wysokiej temperatury, oferowane m.in, przez polską firmę Awex. Ich zadaniem jest wykrycie miejsca pożaru i zaalarmowanie o zagrożeniu. Stałe instalacje gaśnicze, takie jak wszelkiego rodzaju zraszacze, mogą w znacznym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym zmniejszyć zniszczenia związane z pożarem. Niezwykle istotnym elementem czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest z pewnością system oddymiania. Zatrucie dymem oraz toksycznymi gazami to najczęstsze przyczyny śmierci ofiar pożarów budynków, dlatego też montaż odpowiednich urządzeń pozwala w znacznym stopniu ograniczyć liczbę poszkodowanych i ułatwić przeprowadzenie akcji ratowniczej. Pomocne są też systemy oświetlenia awaryjnego, które obowiązkowo należy montować w budynkach użyteczności publicznej. Wskazują one najkrótszą drogę do wyjścia i zapobiegają panice, a także sygnalizują wszelkie przeszkody, jak np. schody, czy obniżenie sufitu.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

W przeciwieństwie do czynnych zabezpieczeń, nie są one sterowane. Ich zadaniem jest więc nie wykrywanie ognia i informowanie o zagrożeniu, ale ograniczenie jego rozprzestrzeniania się poza strefę, w której pożar wybuchł. Efekt ten można osiągnąć stosując odpowiednie zabezpieczenie elementów budowlanych, dzięki czemu uzyskana zostaje właściwa szczelność i izolacja ogniowa. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują drzwi i bramy przeciwpożarowe, zabezpieczenia konstrukcji, kanałów wentylacyjnych, a także kabli i przejść kablowych. Oczywiście muszą je wykonywać wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone w tym kierunku i z użyciem właściwych materiałów.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz