0
Opublikowany 10 grudnia 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Fotowoltaika – czy się opłaca?

fotowoltaika
fotowoltaika

Inwestowanie w rozwiązania pozwalające na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej opłacalne. Dzieje się tak dlatego, że ostatnio wzrosła ich popularność. To powoduje spadek cen instalacji tego typu. Dostępne są też projekty umożliwiające szybszy zwrot takich inwestycji.

Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna?

Fotowoltaika jest opłacalnym rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim chroni się środowisko, co jest inwestycją w przyszłość swoją i dzieci. Przy korzystaniu z odnawialnych źródeł energii zmniejsza się eksploatację innych źródeł, z jakich pozyskuje się energię oraz minimalizuje ilość wydzielanych do atmosfery szkodliwych substancji.

Są również kwestie ekonomiczne. Osoby decydujące się na instalację fotowoltaiczne mogą liczyć na duże oszczędności związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego. W zależności od tego, jaką moc będzie miała instalacja, a także jakie jest bieżące zużycie prądu na posesji, można liczyć na spore oszczędności na rachunkach za prąd. Dla czteroosobowej rodziny wskazuje się, że oszczędności te mogą sięgać około 1000 zł rocznie.

Warto wiedzieć, że oszczędności mogą być poczynione nie tylko w związku z bieżącymi wydatkami na prąd. W przypadku, gdy nastąpi nadwyżka jego produkcji, można ją przesłać do operatora sieci. Następnie odebrać, gdy zajdzie taka potrzeba, np. w okresie jesienno-zimowym, gdy praca paneli jest nieco mniej wydajna z uwagi na zachmurzenie. Trzeba tutaj jednak pamiętać o tym, że od operatora można odebrać 80% lub 70% wyprodukowanej energii, w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na posesji.

Jak szybko zwróci się inwestycja w fotowoltaikę?

O opłacalności inwestycji w fotowoltaikę decyduje także to, że zwraca się ona stosunkowo szybko. Już nawet po 5 latach, o ile skorzysta się z możliwości, jakie dają programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, a także zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Obecnie trwa nabór do dwóch, znanych już wcześniej programów NFGWiOŚ – Prosument 2 oraz Czyste powietrze. Dotacja jest tutaj udzielana w ramach kredytu na preferencyjnych warunkach i jest to określony procent wartości inwestycji. Warto tutaj pamiętać, że takich kredytów udzielają jedynie określone banki.

Kolejnym rozwiązaniem przygotowanym dla osób korzystających z instalacji fotowoltaicznych jest możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł. Mogą ją otrzymać osoby, które zdecydowały się na instalację o mocy nieprzekraczającej 10 kW. Dodatkowo od tego roku, osoby inwestujące w fotowoltaikę, mogą odliczyć od podatku koszt zakupu instalacji oraz jej montażu. Kwota ta zmniejsza podstawę opodatkowania. Może być rozliczona od razu. Jednak gdy nie jest to możliwe, rozliczenie może być rozłożone na sześć kolejnych lat, licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały poczynione pierwsze nakłady na inwestycję.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe