0
Opublikowany 3 października 2016 autor Joanna KumpińKowalska w Wiedza budowlana
 
 

Przebudowa domu

Zmiana trybu życia, wzrastające potrzeby czy większa liczba domowników sprawiają, że dom, w którym mieszkamy powoli staje się zbyt ciasny, a mieszkańcom zaczyna brakować przestrzeni życiowej. Jeżeli sytuacja finansowa pozwala można skorzystać z dwóch rozwiązań – zakupu nowego domu lub jego przebudowy. Na dobudowę lub nadbudowę istniejącego budynku często decydują się również nowi właściciele nieruchomości nabytych na rynku wtórnym, którzy dostrzegają w nich potencjał. Jakie warunki trzeba spełnić, by przeprowadzić metamorfozę istniejącego już budynku?nadbudowanadbudowa

Rozbudowa i nadbudowa – wyjaśnienie pojęć

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć. Rozbudowa czy nadbudowa budynku mieszkalnego wiążą się ze zmianą jego technicznych lub użytkowych parametrów. Każde z tych pojęć dotyczy zwiększenia powierzchni użytkowej budynku lub jego kubatury, ale oznacza co innego niż remont i różni się od niego charakterem prac. Mówiąc o rozbudowie myślimy o budowie obiektu w poziomie i zajęciu dodatkowej części gruntu. Nadbudowa wiąże się natomiast ze zmianą konstrukcyjną budynku w pionie.

 

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Rozbudowa domu jednorodzinnego jeszcze do 2015 r. wymagała pozwolenia. Po nowelizacji Prawa Budowlanego w 2015 r. takiej zgody nie trzeba w przypadku obiektów, które po przeprowadzeniu zmian konstrukcyjnych nadal funkcjonują w ramach swojej działki. Oczywiście należy zachować przepisowe odległości posadowionego budynku do granicy działki inwestora oraz do działki sąsiadującej. Zgodnie z powyższym, planowaną rozbudowę lub nadbudowę należy tylko zgłosić stosownym organom (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta).

Formalności związane z budową

Na początek potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego, który określa warunki zabudowy na danym terenie. Jeżeli takiego nie mamy, trzeba udać się z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do Urzędu Gminy.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac mających na celu zmianę parametrów technicznych lub użytkowych budynku należy przeprowadzić ekspertyzę techniczną oceniającą stan konstrukcji, w której znajdziemy m. in. informacje o stanie fundamentów, stropów czy dachu.

Potrzebna będzie również osoba nadzorująca przebieg prac budowlanych, dlatego należy zatrudnić kierownika budowy oraz zarejestrować w starostwie dziennik budowy. To dokument, w którym powinny być odnotowane wszystkie zdarzenia mające miejsce w trakcie przeprowadzania prac budowlanych. Po tym, jak kierownik obejmie budowę, ale nie później niż 7 dni od rozpoczęcia prac, inwestor zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie nadzór budowlany. Po raz kolejny powinien zawiadomić nadzór w momencie zakończenia budowy.

Po dopełnieniu wszelkich formalności można przystąpić do prac budowlanych. Prawo budowlane jasno określa warunki rozbudowy domu. Zgodnie z nim budynek, który w stronę granicy sąsiadującej działki odwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi musi stać od niej w odległości minimum 4 m. W odległości mniejszej o metr mogą być usytuowane budynki pozbawione okien i drzwi na ścianie zwróconej w stronę granicy. Elementy architektoniczne budynku takie, jak np. balkony, tarasy, okapy, daszki nad drzwiami wejściowymi, zewnętrzne schody powinny zachować co najmniej półtorametrową odległość od granicy działki.

Odstępstwa od Prawa Budowlanego

Czasem bywa tak, że przepisy nijak mają się do rzeczywistości. Może się tak zdarzyć np. w przypadku niestandardowej wielkości działki oraz jej ukształtowania. W takiej sytuacji, powołując się na art. 9 Prawa Budowlanego  można się zwrócić do starostwa z wnioskiem o odstąpienie od przepisów budowlanych i udzielenie zgody na budowę.

Prace budowlane przeprowadzone bez stosownych pozwoleń lub wykonane wbrew ustanowionym przepisom traktowane są jak samowola budowlana (czyli np. rozbudowa obiektu wykonana bez zachowania ustawowych odległości od granicy działki). Legalizacja jest jednak możliwa. Może jednak potrwać bardzo długo, a koszty, jakie może w konsekwencji ponieść inwestor mogą się okazać niewspółmierne do przeprowadzonych prac. Warto zatem przestrzegać prawa, by nadbudowa lub rozbudowa domu nie stały się zmorą dla inwestora, lecz, jak to za pewne planował, zwiększeniem przestrzeni użytkowej domu, a przez to szansą na poprawę warunków życia i codziennego funkcjonowania.

źródło zdjęć: muratordom.pl, info.ladnydom.pl, ladnydom.pl, budujemydom.pl, kes.bikestats.pl

 


Joanna KumpińKowalska

 
Redakcja