0
Opublikowany 11 lutego 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Przeglądy okresowe ważnym elementem działania instalacji elektrycznychDo sprawnego działania instalacji elektrycznej potrzebne jest przeprowadzenie właściwego montażu oraz użycie odpowiednich materiałów i elementów elektroinstalacyjnych. Jednak to nie wszystko. Jeżeli chcemy zapewnić instalacji niezawodność działania oraz zadbać o bezpieczeństwo, należy zadbać o przeprowadzanie regularnych przeglądów okresowych.

Do sprawnego działania instalacji elektrycznej potrzebne jest przeprowadzenie właściwego montażu oraz użycie odpowiednich materiałów i elementów elektroinstalacyjnych. Jednak to nie wszystko. Jeżeli chcemy zapewnić instalacji niezawodność działania oraz zadbać o bezpieczeństwo, należy zadbać o przeprowadzanie regularnych przeglądów okresowych.

Co obejmują okresowe przeglądy instalacji elektrycznych?

Działania podejmowane podczas okresowych przeglądów obejmują przeprowadzenie oględzin oraz niezbędnych pomiarów parametrów instalacji i urządzeń. Działania te mają prowadzić do wyeliminowania usterek, zagrożeń oraz wszelkich nieprawidłowości. Same oględziny dotyczą sprawdzenia widocznych elementów instalacji. Ocena przewodów, połączeń elektrycznych i stanu osprzętu oraz zachowania bezpiecznych odległości przewidzianych przepisami. Kolejnym krokiem jest wykonanie pomiarów. Pomiary parametrów przeprowadza się w zakresie pomiaru ochrony przewodów przed zwarciem, ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji kabli i uzwojeń. Dodatkowo pomiarom zostają poddane rozłączniki i wyłączniki różnicowo-prądowe.

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych w świetle obowiązującego prawa

Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych jest określone obowiązkiem. Dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Okresowe przeglądy muszą być przeprowadzane przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi. Dotyczy to odpowiedzialności za dokonany przegląd. Badanie musi zostać zakończone protokołem zawierającym szereg niezbędnych informacji dotyczących stanu instalacji elektrycznej. Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych pozwalają uniknąć zbędnych awarii i następstw z tym związanych. Sprawna instalacja to bezpieczeństwo użytkowników, co powinno stanowić priorytet dla właścicieli obiektów.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe