0
Opublikowany 11 lipca 2016 autor Extradom w Wiedza budowlana
 
 

Wybór działki pod budowę domuNa co zwrócić uwagę wybierając działkę pod budowę domu?

Wybór działki pod budowę domu jest jedną z pierwszych poważnych decyzji podejmowanych w procesie inwestycji budowlanej. Choć nie każdy Inwestor jest tego świadom, będzie ona miła zasadniczy wpływ na cały dalszy przebieg przedsięwzięcia. Otóż od wyboru działki pod budowę domu zależeć będą nie tylko walory krajobrazowe jego otoczenia, ale również jego gabaryty i forma architektoniczna. Warto zatem odpowiednio wcześnie zapoznać się z przepisami regulującymi usytuowanie budynku na działce oraz dokumentami, które będą określać jego gabaryty i podstawowe cechy jego formy architektonicznej.

Wielkość działki budowlanej

Dokonując wyboru działki pod budowę domu należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na jej parametry, by uniknąć sytuacji w której wymarzony projekt domu nie mieści się na kupionej działce. Należy przy tym mieć świadomość, że nie można rzecz jasna budować od granicy do granicy działki. Sposób usytuowania budynku na działce określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690). Dokument wskazuje wytyczne odnośnie minimalnych odległości budynku od granic działki. Znając wymiary projektowanego budynku łatwo zatem obliczyć jaka powinna być minimalna szerokość działki. Warto jednak mieć na uwadze, że szerokość elewacji frontowej budynku może się okazać zależna od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy

Decydując się na budowę domu jednorodzinnego warto być świadomym, że istnieją regulacje dotyczące podstawowych parametrów i walorów estetycznych nowo powstających budynków. Dokumentem ustalającym formę zabudowy na danym terenie jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Znaleźć się tam mogą wytyczne odnośnie m. in. wysokości budynku, szerokości elewacji frontowej, linii zabudowy, procentu zabudowanej powierzchni działki, kąta nachylenia połaci dachowej czy sposobu jej pokrycia. Warto zatem przed podjęciem decyzji o kupnie danej działki szczegółowo przeanalizować jej MPZP, by upewnić się, że będzie można na niej zrealizować wybrany projekt domu.

Nie dla każdego terenu jednak MPZP będzie dostępny, gdyż wiele obszarów naszego kraju oczekuje dopiero na jego ustalenie. Nie jest to jednak równoznaczne z brakiem jakichkolwiek ograniczeń projektowych. W przypadku braku MPZP należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. We wniosku będzie się musiał znaleźć opis planowanej inwestycji i jej lokalizacji, jej zapotrzebowanie na media i sposób ich zapewnienia, sposób gospodarowania odpadami, odprowadzenia ścieków. W jego części rysunkowej w rzucie i przekroju należy schematycznie przedstawić usytuowanie budynku na działce i jego podstawowe parametry. Decyzja zweryfikuje wstępne założenia Inwestora opisane we wniosku – ustali czy proponowany obiekt może powstać na danej działce i ewentualnie określi jego alternatywne parametry. Wytyczne zawarte w decyzji będą określone na podstawie cech zabudowy na sąsiednich działkach, gdyż istotą kształtowania ładu przestrzennego jest odpowiednie wkomponowanie nowobudowanych budynków w otaczającym krajobrazie. Warto zatem jeszcze przed złożeniem wniosku przyjrzeć się sąsiedniej zabudowie i zdefiniować jej cechy charakterystyczne wspólne dla otaczających budynków. Pomoże to wstępnie zweryfikowa
czy wybrany projekt będzie mógł zostać zrealizowany na danej działce.


Extradom

 
Największe Biuro Projektów Domów w Polsce. Oferta bogata w projekty domów tradycyjnych, nowoczesnych, parterowych, piętrowych i wiele innych zachwyci niejednego Inwestora. Extradom dbając o dobro Inwestorów dostarcza także niezbędne narzędzia wspomagające budujących w procesie budowy. Kreator 3D, dzięki któremu sprawdzisz położenie wybranego projektu domu na swojej działce, Mapa budowy, która wskaże lokalizacje budowy wybranego przez Ciebie projektu na terenie całego kraju a także dokładna Analiza MPZP i WZ! Extradom to także Społeczność budowlana, która łączy ponad 310 000 Inwestorów realizujących inwestycje w Polsce, chętnie dzielących się doświadczeniem i radami!