2
Opublikowany 2 kwietnia 2013 autor Jaroslaw Wejda w Wiedza budowlana
 
 

Wymiana okien i drzwi na wiosnęP

roces wymiany zarówno okien, jak i drzwi nie należy do czynności nad zbyt skomplikowanych i poradzić sobie z nimi powinien każdy, kto ma w sobie choć odrobinę duszy majsterkowicza. Bardzo dobry czas na wymianę to właśnie nadchodząca – drobnymi krokami ale nadchodząca – wiosna. Jak się zabrać za tego typu prace? Co nam będzie do tego potrzebne? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule. Zaczynajmy!

Z

abierając się za wymianę okien lub drzwi musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu ościeża. W tym celu powinniśmy niezwłocznie wyrównać boki otworów w ścianie – albo poprzez skucie nierówności albo za pośrednictwem otynkowania ościeży. Następny etap to odpowiednie ustawienie ramy okiennej. Przy standardowej 5-centymetrowej grubości warstwy izolacji cieplnej ściany ościeżnicę możemy nieco bardziej przesunąć w kierunku wnętrza budynku – będzie to stanowić oparcie dla warstwy pianki montażowo-uszczelniającej. Jeśli mamy do czynienia z szerszą przerwą izolacyjną – ma to miejsce szczególnie w przypadku dużych skrzydeł okiennych i drzwi – powinniśmy zamontować dodatkowe obramowanie ościeża z płyty OSB (lub cementowo-wiórowej) o grubości do 2,5 centymetra – na całej szerokości ościeża. Należy tu mieć jednak na uwadze fakt, iż zamontowanie takowego obramowania wymaga albo powiększania otworu w ścianie albo zmniejszenia wymiarów okna lub drzwi.

K

olejną czynnością jest wstawianie okna lub drzwi. Na tym etapie prac powinniśmy zdjąć wszystkie skrzydła. W przypadku okien w zależności od sposobu mocowania ościeżnicy albo przykręcamy stalowe kotwy albo wiercimy otwory pod dyble. Jeśli chodzi o drzwi, ich ościeżnica musi być zamocowana w murze przy pomocy kilku kotew (trzy po bokach i dwie w nadprożu i progu) a następnie zostać obmurowana. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa dobrze jest wypełnić ją betonem od wewnątrz lub montażową pianką poliuretanową. Ościeżnicę okienną wstawiamy w otwór opierając ją na drewnianych klockach – umieszczamy je wzdłuż pionowych profili okna. Następnie w zależności od typu mocowania albo wiercimy otwory i umieszczamy w nich długie kołki rozporowe do szybkiego montażu (wykorzystywanie dybli) albo doginamy i przykręcamy kołkami rozporowymi do boków ościeża kotwy (wykorzystywanie kotwów). Ościeżnicę drzwi klocki umieszcza się wyłącznie wzdłuż jej boków. Montujemy ją do ściany dyblami – trzy od strony zawiasów i jeden przy gnieździe zamka.

N

astępnym etapem jest uszczelnienie naszej konstrukcji. Szczelinę wokół ramy okiennej bądź drzwi odpylamy a następnie zmywamy wodą, by z kolei później wypełnić ją pianką montażowo-uszczelniającą. Zwilżenie szczeliny spowoduje, że pianka zacznie twardnieć stosunkowo szybciej. Rozprowadzać ją należy równomiernie między ramą a ościeżą wypełniając mniej więcej 1/3 głębokości całej szczeliny. Kolejny etap to montaż skrzydła – okiennego bądź drzwi. Zapobiegnie to odkształceniom ościeżnicy na wskutek “napęcznienia” warstwy pianki. W tym miejscu należy też dokonać wszelkich regulacji położenia skrzydła względem ościeżnicy. Nadmiar warstwy pianki odcinamy po jej stwardnieniu, a więc po upływie około 4 godzin ostrym nożem.

O

statnią czynnością będą prace wykończeniowe naszego okna lub drzwi. W zależności od stopnia zniszczenia tynku elewacji i otoczenia ościeża dobieramy sposób ich zamaskowania. Można to zrobić na dwa sposoby – albo w przypadku mniejszych uszkodzeń pokryć je warstwą tynku gipsowego i następnie roztarciu go pacą na gładko – albo oklejeniu ubytków płytą g-k i również pokryciu ich warstwą tynku. Należy jednak pamiętać by między stykiem ościeża a krawędzią ramy pozostawić kilkumilimetrową szczelinę, która umożliwi rozszerzanie się okna w przyszłości i zapobiegnie pękaniu tynku w jego otoczeniu. Szczelinę tą wypełnić należy masą akrylową od wewnątrz i silikonem z zewnątrz – zapewni to szczelność i elastyczność połączenia okien lub drzwi ze ścianą.

Jak więc widać proces wymiany okna lub drzwi nie należy do zbytnio skomplikowanych. Przy odrobinie dobrych chęci i zdolnościach manualnych efekt naszych prac będzie porównywalny z efektem prac fachowca w tej dziedzinie.

 

 

Źródła: Grafika Google, YouTube, ŁadnyDom

 

Playlista “Wymiana i montaż okien, wymiana i montaż drzwi”

 

Jaroslaw Wejda