0
Opublikowany 3 kwietnia 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

BIM w inżynierii lądowej – nowe możliwości na wyciągnięcie rękiModelowanie informacji o budynku (ang. BIM) robi coraz większe zamieszanie na rynkach związanych z projektowaniem i inwestowaniem. Pochodząca z lat 70. XX ubiegłego stulecia idea BIM szybko przerodziła się w najnowszy i najbardziej pożądany trend, który wyznacza przyszłość architektury i budownictwa. W artykule skupimy się na korzyściach oferowanych przez modelowanie informacji o budynku w kontekście inżynierii lądowej.

Łatwiejsze tworzenie projektów

Oprogramowanie wchodzące w skład rozwiązań z zakresu BIM zapewnia znaczące przyśpieszenie oraz ułatwienie kompleksowego realizowania projektów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka konstrukcyjnego. Tworzenie inteligentnych modeli 3D rzeczywistego otoczenia projektu zapewnia projektantom skuteczniejsze agregowanie informacji dotyczących przestrzeni okalających inwestycję.

Narzędzia z kolekcji AEC umożliwiają tworzenie dynamicznych analiz obszaru, symulacji rozpływu, weryfikowania widoczności i wielu innych analiz projektów. Dzięki przeprowadzaniu inteligentnych symulacji możliwe jest wybieranie najlepszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb inwestorów. Dzięki udostępnionemu oprogramowaniu AutoDesk możliwe jest efektywniejsze tworzenie: stref burzowych, stref buforowych obok składowisk odpadów, sprytniejsze tworzenie projektów zagospodarowania, analiza ruchu drogowego, analiza korytarzy kolejowych i wielu, wielu innych zagadnień z zakresu inżynierii lądowej. Współdzielony model projektu między projektantami, wykonawcami i inwestorami umożliwia tworzenie efektywniejszego kanału komunikacji, sprawniejszą wymianę danych, a także dynamiczniejsze opracowywanie kompromisów, które wpływają na wykonywalność oraz koszty projektów. Zaimplementowanie narzędzi z zakresu BIM znacząco poprawia koordynację interdyscyplinarną.

Precyzyjniejsze ofertowanie

Oprogramowanie AEC ofeorwane przez firmę AutoDesk zapewnia możliwie największy stopień wydajności tworzenia projektów. Wraz z nią możliwe jest dokładniejsze i dynamiczniejsze planowanie oraz ofertowanie, które zakłada tworzenie scenariuszy optymalizujących rezultaty projektów. Takie podejście gwarantuje łatwiejsze kalkulowanie kosztów oraz określanie przedmiarów, co przedkłada się na możliwość redukcji kosztów na każdym etapie cyklu życia inwestycji.

Lepsze rozumienie skutków projektu oraz weryfikacja alternatyw projektowych zapewnia inwestorom skuteczniejsze tworzenie priorytetów inwestycyjnych. Sprzyja to wyodrębnianiu najlepszych strategii projektowych i optymalizacji aspektów ekonomicznych projektów. Dostęp do narzędzi oferujących łatwe weryfikowanie alternatyw wpływa na tworzenie bardziej wszechstronnych i skuteczniejszych projektów. Wraz z analizą harmonogramów oraz alternatyw możliwa jest precyzyjniejsza identyfikacja kosztów inwestycji. Opracowywanie rozbudowanych analiz sprzyja ograniczaniu ilości kolizji, błędów oraz przeoczeń w tworzonych projektach, co marginalizuje ryzyko ponoszenia zbędnych kosztów oraz powstawania opóźnień.

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem BIM? Sprawdź ofertę AEC Design. Znajdziesz tu kompleksową ofertę narzędzi projektowych dla inżynierii lądowej.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe