2
Opublikowany 24 czerwca 2013 autor Jaroslaw Wejda w Wiedza budowlana
 
 

Bo najważniejszy jest dobry cement!Dzisiejszy wpis poświęcony będzie zagadnieniu niezwykle popularnemu, ale również zagadnieniu bez którego notabene świat budowlany wogóle by nie istniał – mowa tu będzie o… cemencie. Wiele mówi już sam tytuł wpisu – najważniejszy jest dobry cement – dokładnie, cement jest jednym z kluczowych elementów jeśli chodzi o tematykę budownictwa. A z uwagi na to, że mamy do czynienia ze sprawą wielkiej wagi w dzisiejszym wpisie poruszę wszelkie aspekty związane z doborem właściwego cementu, rodzajami tegoż surowca, a także czym dokładnie jest gwiazda naszego dzisiejszego wpisu i co odróżnia ją od jej pochodnych (tj. chociażby zaprawy cementowe). Zaczynajmy!
 
P

o pierwsze nie ma dobrego wpisu bez uprzedniego wyjaśnienia podstawowego zagadnienia na wstępie. Tak więc – czym jest cement i co odróżnia go od zapraw cementowych? Otóż cement jest to w obecnych czasach najczęściej stosowany materiał budowlany, stanowiący kluczowy składnik wszelkich spoiw wykorzystywanych w budownictwie – bez niego swoje właściwości łączące i konstrukcyjne straciłby beton, tynki oraz wszelkiego rodzaju zaprawy i kleje budowlane. Surowiec ten otrzymuje się z surowców mineralnych tj. margiel lub wapń i glina, które to z kolei wypalane są w piecu cementowym na klinkier, a następnie mielone z otrzymanego spieku do postaci, jaka sprzedawana jest nam w sklepach budowlanych. Sama nazwa cement jest jednak tylko częściowo poprawna – wyróżniamy kilka rodzajów tegoż surowca tak więc warto wspomnieć trochę o drugim członie samej nazwy. Jak już wspomniałem wcześniej surowce mineralne wypalane w piecu cementowym na klinkier, będące protoplastą naszego cementu, cechują się różnymi właściwościami – ponadto ich produkcja może przebiegać na różne sposoby, zaś do ich składu mogą zostać dołączane przeróżne dodatki. Z racji na te istotne fakty cementy dzielimy na kilka podgatunków. Należą do nich: cement portlandzki, hutniczy, glinowy oraz żużlowy. W powszechnym zastosowaniu najczęściej wykorzystywany jest cement portlandzki.

W

iemy już czym jest cement – przychodzi pora na to, czym odróżnia się on od zapraw cementowych? Zaprawy te są mieszankami cementu z drobnym kruszywem – takim jak żwir czy piasek – które wraz z wodą po upływie określonego czasu “wiążą” – to jest przechodzą do stanu stałego skupienia – łącząc cegły, płyty i bloczki, a także wypełniając spoiny i chroniąc mury. Wynika więc z tego, że zaprawa cementowa bez cementu byłaby bezużyteczna – jak też w drugą stronę – sam cement bez odpowiednich dodatków nie sprostałby żadnej z prac budowlanych.

 
W następnej części wpisu poruszone zostaną aspekty konstrukcyjne oraz praktyczne wynikające ze stosowania różnych rodzajów cementu. 
 

Źródła: LeroyMerlin


Jaroslaw Wejda