1
Opublikowany 15 lutego 2016 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Iniekcja gruntowa – na czym polega ta metoda?Zdarza się, że nowe inwestycje budowlane powstają na terenach, gdzie grunty nie zapewniają odpowiednich parametrów geotechnicznych. Wynika to m.in. z posadowienia budynków, ryzyka wystąpienia zjawisk geodynamicznych, czy dopływu wód gruntowych. Aby zapobiec katastrofom budowlanym, konieczne jest wykorzystanie specjalnych technologii.

Metody wzmacniania gruntu

Wzniesienie budynku na terenie, gdzie grunty nie zapewniają odpowiednich parametrów geotechnicznych wiąże się z koniecznością przygotowania takiego obszaru. Chociaż metody są różne, łączy je wysoki stopień skomplikowania, który wymaga umiejętności i specjalistycznej wiedzy zarówno w fazie projektowania, jak i wykonania. Metody wzmacniania gruntów można w najbardziej ogólny sposób podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich nie uwzględnia zastosowania żadnych materiałów dodatkowych i polega na mechanicznym zagęszczeniu gruntu ziarnistego poprzez ubijanie lub wibrowanie. W przypadku gruntów spoistych, takich jak glina czy ił, podłoże wzmacnia się poprzez obciążenie nasypem albo stosuje próżnię. Druga metoda wymaga zastosowania specjalnych materiałów dodatkowych, które zostają wprowadzone w słabsze warstwy gruntu. Aby tego dokonać, jedną z najczęściej stosowanych technologii jest iniekcja.

 

Gdzie stosowana jest iniekcja gruntowa?

Wykorzystanie metody iniekcji do stabilizacji i uszczelnienia gruntu pozwala na wzmocnienie podłoża, co w efekcie zapobiega jego osuwaniu się. W ten sposób zmniejszyć można ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych czy awarii, a tym samym znacznie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania obiektu lub przywrócić jego funkcjonalność. Niewątpliwą zaletą iniekcji jest możliwość stosowania jej w środowiskach o różnym zawodnieniu, a także uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości gruntu w krótkim czasie. Gdzie najczęściej stosowana jest ta technologia? Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie dostęp jest znacznie utrudniony, a ze względu na ograniczenia ekonomiczne lub z przyczyn technicznych nie jest możliwe użycie ciężkiego sprzętu budowlanego. Metoda ta z powodzeniem może być stosowana do umocnienia skarp i wykopów. Ze względu na szeroki dostęp do różnego rodzaju iniektów i przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, profesjonalne firmy oferujące tego typu usługi, jak np. Cover, dobierają technologię najbardziej skuteczną w danym przypadku.

Do metod iniekcji gruntowej należą m. in.:

 

Iniekcja niskociśnieniowa – jedna z najbardziej uniwersalnych metod zmiany parametrów gruntu; polega na wtłoczeniu przez niewielki odwiert specjalnego spoiwa na głębokość sięgającą ponad kilkudziesięciu metrów.

Jet Grouting – inaczej iniekcja strumieniowa, która polega na wymieszaniu gruntu z wtłoczonym pod bardzo dużym ciśnieniem spoiwem i uformowaniu kolumny z powstałej w ten sposób mieszaniny.

Iniekcja rozpychająca – polega na wtłoczeniu w podłoże spoiwa wypełniającego, dzięki któremu grunt zostaje wzmocniony.

Iniekcja kontaktowa – stosowana do wzmocnienia gruntu pod fundamentami w celu poprawienia nośności i zapobieganiu zjawisku osiadania budynku.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz