Opublikowany 1 grudnia 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Jak powinno przebiegać odebranie mieszkania od dewelopera?Zakupienie własnego mieszkania od dewelopera to niejednokrotnie wydatek życia – gdy wobec tego chcesz mieć pewność, że będzie ono spełniało całkowicie twoje oczekiwania, wtedy pamiętaj o tym, jak ważna jest procedura odbioru mieszkania. Jak powinna ona przebiegać?

Ustalenia dotyczące odbioru mieszkania

Odbiór mieszkania ma miejsce jeszcze przed sygnowaniem aktu notarialnego i powinien być on przeprowadzony osobiście przez właściciela, aby sprawdzić, czy standard jest zgodny z ustaleniami, które został zawarte w umowie. Może to uchronić kupującego przed prowadzeniem napraw na własny koszt.

Przepisy nie regulują kwestii terminów czy przebiegu odbioru lokalu – informacje na ten temat zawierane są w umowie deweloperskiej zawartej pomiędzy kupującym a właścicielem inwestycji np. Lake Park czy Marvipol Ursynów, dlatego też należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w dokumencie.

Kontrola standardu lokalu

Najlepiej na odbiór zaprosić dodatkową osobę, taką, która zna się na kwestiach budowlanych i wykończeniowych i będzie mogła wyszukać ewentualne niedoróbki. Alternatywnie można zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego, działają nawet firmy zajmujące się odbiorami – koszt to około 200-300 złotych. Odbiór powinien być wykonany za dnia i bez pośpiechu. Warto zaopatrzyć się także w przyrządy – miarę, poziomicę, kątownik, a także w projekt mieszkania oraz w umowę, gdzie znajdują się dokładne informacje o lokalu.

Odbiór powinien być jak najdokładniejszy – warto sprawdzać nawet małe detale, na przykład poziom wylewki w narożnikach i przy ścianach, otwieranie i zamykanie okien i drzwi, wymiary pomieszczeń, instalacje: elektryczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe. Nie należy się spieszyć – wtedy łatwo o przeoczenia.

Wady ujawnione po odbiorze lokalu

W przypadku, gdy wady ujawnią się już po odbiorze lokalu, o których kupujący nie wiedział, wtedy ma on także możliwość skorzystania z przysługujących mu praw na bazie kodeksu cywilnego. Wówczas wiążące są przepisy dotyczące rękojmi, z której można skorzystać wtedy, gdy wady lokalu wpływają na zmniejszenie jego wartości czy użyteczności, gdy lokal został wydany jako niekompletny, także wtedy, gdy posiada wady prawne.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz