0
Opublikowany 7 grudnia 2014 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

„Mieszkanie dla Młodych” a projekt nowelizacji


Zakup pierwszego mieszkania to dla większości osób wyzwanie. Nie tylko konieczne jest znalezienie odpowiedniej nieruchomości, ale również podjęcie starań o kredyt. „Mieszkanie dla Młodych”, czyli rządowy projekt pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania już wkrótce może ulec zmianie.

 

Program „Mieszkanie dla Młodych”, od momentu wprowadzenia w życie, cieszy się ogromną popularnością wśród młodych osób zainteresowanych nabyciem pierwszej nieruchomości. Pomoc rządu, choć obwarowana jest licznymi koniecznymi do spełnienia warunkami do spełnienia, jest dla części ludzi szansą na zakup mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji. Aktualnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wprowadzenie zmian w omawianym programie. Na czym konkretnie będą polegać poprawki? Ułatwienia mają dotyczyć wykreślenia niektórych obostrzeń i jednocześnie znieść część niejasnych przepisów, które do tej pory były rozmaicie interpretowane.

Mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe

Zmiany szykują się przede wszystkim w zakresie nabywania mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jak było dotychczas? Osoby zainteresowane nabyciem takiej nieruchomości często mają problem ze znalezieniem banku, który sfinansuje tego typu zakup. Choć obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom tych nieruchomości, problemem jest niemożność wyliczenia kwoty dopłaty, która bazuje na ostatecznej wartości mieszkania.

Nowelizacja rządowego programu przewiduje, że możliwe będzie staranie się o dofinansowanie przez osoby, które podpiszą ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o budowę lokalu. Analogicznie do zasad stosowanych w przypadku osób ubiegających się o dopłatę na etapie inwestycji, która jest w trakcie realizacji, wypłata dofinansowania będzie dotyczyła ostatniej części płatności nabywcy mieszkania na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Nie zapomniano o rodzinach wielodzietnych

Ustawodawca w nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych” przewidział zwiększenie finansowego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Na jaką konkretnie pomoc będą mogły liczyć takie rodziny? W zależności od ilości posiadanych dzieci, kwoty wparcia będą wynosić odpowiednio:

  • przy dwójce dzieci – 20% wartości odtworzeniowej mieszkania (zamiast obecnych 15%),

  • przy trójce i więcej dzieci – 25% wartości odtworzeniowej mieszkania (zamiast obecnych 15%)

Na tej płaszczyźnie zmiany mają dotyczyć również zwiększenia powierzchni nieruchomości wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia. Obecnie dotyczy to zakupu mieszkania o powierzchni do 50m2. Wartość ta ma wzrosnąć do 65m2.

Kto może przystąpić do programu?

Obecnie do wspólnego kredytu i skorzystania z dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” nie mogą przystąpić pary pozostające w nieformalnych związkach. To duże utrudnienie dla wielu młodych ludzi, którzy samodzielnie nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Zmiany na tym polu przewiduje nowelizacja. Precyzując – ma zostać zniesiony warunek ograniczający zakres osób, które mogą przystąpić do kredytu wraz z profitentem.

Jednocześnie, co warto podkreślić, może zostać zachowany inny wymóg. Mowa o tym, że osoba trzecia (partner beneficjenta) będzie mógł przystąpić do programu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zainteresowany samodzielnie nie będzie miał zdolności kredytowej.

Również mieszkania z przebudowy

Wiele osób miało problem z uzyskaniem dopłaty do mieszkania powstałego w wyniku przebudowy. Dotychczas banki niechętnie rozważały możliwość finansowania takiego zakupu, gdyż w ustawie o programie „Mieszkanie dla Młodych” znalazł się zapis mówiący, że dofinansowanie dotyczy wyłącznie mieszkań nowo wybudowanych. Proponowane zmiany mają doprowadzić do sytuacji, w której osoby starające się o dofinansowanie do zakupu nieruchomości powstałej z przebudowy nie będą miały większego problemu z uzyskaniem kredytu. Wymagane będzie jednak uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkaniowego wydanego przez starostę.

Aktualnie projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, z całą pewnością będą korzystne dla osób starających się o zakup nieruchomości na podstawie programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Mieszkanie dla Młodych MDM
Sprawdź najlepszą dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych MDM mieszkaniedlamlodych.com/

Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz