0
Opublikowany 27 września 2018 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Wywóz gruzu – komu zlecić taką usługę?Wiele czynności związanych z szeroko rozumianymi pracami budowlanymi i remontowymi, wiąże się z koniecznością usunięcia z terenu nieruchomości i wywozem gruzu lub innych odpadów o różnych gabarytach, kształtach i ciężarze.

W zależności od zakresu przeprowadzanych robót, mogą to być pozostałości po wyburzonych ścianach, skuwanych tynkach, płytkach podłogowych i ściennych, a także wiele innych odpadów, które nieuchronnie powstają przy prowadzeniu prac budowlanych określonego rodzaju. W większości sytuacji inwestor stanąć musi wówczas przed problemem związanym z tym, gdzie i w jaki sposób przetransportować powstały gruz w sposób legalny oraz nieobciążający go nadmiernie finansowo.

Nie zawsze atrakcyjną pozostaje oferta podmiotów gminnych, które na co dzień zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi. W wielu przypadkach koszty transportu lub załadunku gruzu pozostają na tyle wysokie, że o wiele bardziej opłacalnym pozostaje sięgnięcie po usługi ofertowane przez prywatne podmioty. W przypadku usług komunalnych, dużym problemem stają się też oferowane przez nie terminy, które nierzadko nie zazębiają się z harmonogramem prowadzonych prac oraz terminami poszczególnych czynności wykonywanych na placu budowy.

Często dochodzi do sytuacji, w których uprzątnięcie terenu z gruzu mogłoby nastąpić dopiero w dacie, kiedy na danej powierzchni prowadzone powinny być już dalsze prace budowlane lub zmierzające do adaptacji otoczenia wokół budowanego obiektu – ułożenia chodników, kostki brukowej, czy też jego zazielenienia. Stąd też coraz więcej podmiotów – zarówno z sektora komercyjnego, jak też prywatnych inwestorów – decyduje się na wywóz gruzu wykonywany przez wyspecjalizowanych w tego rodzaju usługach, prywatnych przedsiębiorców.

Wybór jednego z nich determinowany będzie zawsze uwzględnieniem kilku istotnych czynników. Obok tak oczywistego aspektu jak cena wykonania usługi, podejmując decyzję w tym przedmiocie zawsze zwrócić należy uwagę na zakres świadczonych usług. Jeżeli bowiem nie dysponujemy odpowiednim zapleczem osobowym, warto poszukać podmiotu, który poza podstawieniem samego kontenera na gruz oferuje też usługi związane z przerzuceniem gruzu do wnętrza kontenera. Podobnie też sprawa ma się w przypadku docelowego miejsca, do którego gruz ten ma zostać przewieziony.

Niektóre z funkcjonujących na rynku podmiotów posiadają podpisane stałe umowy z przedsiębiorcami zajmującymi się składowaniem tego rodzaju odpadów. Zlecając im wykonanie usługi nie musimy się martwić o to, gdzie zostanie wywieziony gruz. Jeżeli jednak sami posiadamy odbiorcę na gruz, dobrym wyjściem będzie skorzystanie z usług wywozu gruzu ograniczających się jedynie do jego załadowania, transportu i wyładowania w miejscu wskazanym przez nas wykonującemu usługi. Należy przy tym pamiętać, że niektóre ze wywożonych odpadów mogą być legalnie składowane w specjalnie wyznaczonych miejscach lub po załatwieniu niezbędnych formalności. O ich dopełnienie warto zadbać jeszcze przed wykonaniem usługi, co uchroni nas przed ewentualną odpowiedzialnością karną lub administracyjną.

więcej na: www.komplex-breuer.pl


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe