0
Opublikowany 12 marca 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Czy licznik ścieków to konieczność?Wiele osób może uważać, że licznik ścieków to zbytek. Zwłaszcza że każdy budynek posiada licznik wody, a to w końcu na podstawie jej zużycia obliczana jest ilość ścieków. Jednak licznik ścieków jest dedykowany specjalnie dla nich i pozwala na dokładną weryfikację ilości ścieków.

Prawne podstawy szacowania ilości ścieków

Obecnie w domach prywatnych nie ma obowiązku posiadania licznika ścieków. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej musi rozliczać się z ilości odprowadzanych ścieków. Wszystkie kwestie dotyczące tego typu rozliczeń i układów pomiarowych, służących do ich weryfikacji wymieniane są w kilku obowiązujących obecnie aktach prawnych. Należą do nich m.in. następujące ustawy:
– „Prawo wodne”,
– „Prawo ochrony środowiska”,
Aspekt ten uwzględniono także w aktach wykonawczych, czyli Rozporządzeniach Rady Ministrów.

Współczesne metody pomiaru ilości ścieków

Kwestia pomiaru ilości ścieków jest obecnie bardzo zaawansowana, gdyż opiera się o nowoczesne raz tradycyjne, ale ulepszone, technologie. Współcześnie znane są liczne metody dokonywania pomiarów przepływu cieczy. Na obiektach gospodarki wod-kan wykorzystuje się różnorodne rozwiązania zgodne z potrzebami danej jednostki. W zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb, pomiar przepływu może odbywać się w warunkach grawitacyjnych lub ciśnieniowych. Do tego celu wykorzystuje się przepływomierze ultradźwiękowe, radarowe lub elektromagnetyczne. Ostatni rodzaj wykorzystywany jest w instalacjach ciśnieniowych.

Dlaczego warto założyć licznik ścieków ?

W domach prywatnych zakładanie licznika ścieków nie jest jeszcze popularne. Jednak w tym kierunku skłania się coraz większa liczba przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że licznik ścieków pomaga zoptymalizować koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Po pierwsze zniweluje to rozbieżności między opłatami a rzeczywistym zużyciem. Po drugie zamontowanie liczników pomoże w zidentyfikowaniu miejsc w procesie, gdzie ich produkcja jest największa.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe