0
Opublikowany 3 czerwca 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

P.poż – podstawowy dział Bezpieczeństwa i Higieny PracyOchrona przeciwpożarowa to jeden z podstawowych działów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Niestety, często obcy statystycznym Polakom i pracownikom, którzy powinni je skutecznie stosować w chwili zagrożenia. A przecież pożar może pojawić się nagle i z nieznanych przyczyn w każdym miejscu, również w przedszkolach, gdzie w tym roku wprowadzono nowe przepisy. W końcu bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest bezcenne i niezwykle ważne. <br>
<br>
Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim placówek przedszkolnych usytuowanych przy szkołach podstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało szkoły do wdrożenia nowych przepisów do końca sierpnia 2016 roku. Placówki mają więc ponad rok na przygotowanie się do kontroli i zapewnienie swoim podopiecznym, jak najlepszych warunków bezpieczeństwa. Najważniejsze jednak, że koszty tych zmian poniosą samorządy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. zobowiązuje placówki, w których prowadzone jest przedszkole lub oddziały przedszkolne, do uwzględnienia nowych norm przeciwpożarowych. Dotyczy to szczególnie placówek, które działają przy szkołach podstawowych i od końca sierpnia funkcjonować będą jako zespoły szkolno-przedszkolne. Zmiany mają na celu przede wszystkim wyraźne oddzielenie przestrzeni placówki szkolnej od przedszkolnej i łatwiejsze przemieszczanie się najmłodszych np. do stołówki, szatni czy sali gimnastycznej.

Główne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim konieczności oddzielenia części przedszkolnej drzwiami ognioodpornymi, a każda placówka z działającym przy niej przedszkolu będzie musiała posiadać dwa wyjścia ewakuacyjne. W ścianach muszą być zastosowane atestowane kołnierze ognioochronne, które pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieją i otwory są zamykane, przez co pożar nie przedostanie się do sąsiednich pomieszczeń. Wykładziny w pomieszczeniach muszą posiadać odpowiednie atesty i być co najmniej trudno zapalne, a na drogach ewakuacyjnych nie znajdują się żadne przedmioty i elementy wystroju uniemożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku.

Wprowadzenie tych przepisów nie jest jednak konieczne w lokalach, które m.in. sprawują opiekę nad mniej 25 dziećmi. Nie dotyczy to również przedszkoli znajdujących się na pierwszej kondygnacji budynków, które stanowią zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola. Zmian unikną również lokale znajdujące się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz lokale posiadające, co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą.

Zmian nie muszą również wprowadzać placówki, w które są już przystosowane do wytycznych nowego rozporządzenia. Jest to dobra wiadomość dla samorządów, pod które podlegają te przedszkola, bowiem nie będą musiały pokrywać kosztów przebudowy. Tymi bowiem obarczone zostały władze lokalne. Koszty wymiany drzwi szacuje się na około 2,5 tys. zł, ale przebudowa ścian to znacznie większy wydatek. W przypadku niektórych placówek szacuje się, że będzie to nawet 15 tys. zł.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem esklepmatbud.pl


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz