6
Opublikowany 25 stycznia 2014 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Rekuperacja i przykłady jej praktycznego zastosowaniaChoć rekuperacja to pojęcie, które do tej pory kojarzyło nam się przede wszystkim z przemysłem (w tym zwłaszcza z metalurgią), na początku dwudziestego pierwszego wieku coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której odnosi się ono również do życia codziennego.

Sam termin dotyczy procesu polegającego na odzyskiwaniu energii termicznej pochodzącej tak z gazów wylotowych, jak i ze spalin, jego najważniejszym celem jest zaś ponowne praktyczne wykorzystanie tego, co udało się odzyskać.
Zwykli użytkownicy z procesem rekuperacji po raz pierwszy zaznajamiają się zastanawiając się nad tym, jak funkcjonuje ich samochód, doświadczenia przemysłu ciężkiego chętnie wykorzystuje bowiem współczesna motoryzacja. Nikogo nie zaskakuje już to, że ciepło spalin coraz częściej wykorzystywane jest do ogrzewania powietrza niezbędnego, aby zaistniał proces spalania paliwa w silniku, naturalne wydaje się przy tym również poszukiwanie innych sektorów gospodarki, w których rekuperacja znalazłaby zastosowanie.

Z najbardziej spektakularnymi przykładami wykorzystania rekuperacji w praktyce mamy jednak do czynienia nie w przypadku motoryzacji, ale w odniesieniu do układów wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, zwłaszcza w nowoczesnych budynkach mieszkalnych oraz w siedzibach instytucji państwowych i firm.
Rekuperacja ciepła ma w tym przypadku za zadanie zmniejszenie zużycia energii, a tym samym również zmniejszenie kosztów, z jakimi zawsze wspomniane zużycie jest związane.
Rekuperacja znajduje jednak zastosowanie również w odniesieniu do procesu regulacji temperatury w pomieszczeniach w ciągu doby.

O skuteczności rekuperacji w nowoczesnych budynkach przesądza przede wszystkim to, w jaki sposób odzyskiwane jest ciepło. Służy do tego wymiennik krzyżowy zwany powszechnie rekuperatorem, gdy jednak mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi instalacjami, jego funkcje bywają przejmowane przez panele sufitowe będące wymiennikami ciepła. Odzyskiwanie energii prowadzi do znaczących oszczędności, nie zaskakuje więc to, że rekuperacji poświęca się coraz więcej uwagi.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz