1
Opublikowany 11 stycznia 2017 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Informacje zawarte w księdze wieczystejJesteś zainteresowany zakupem nieruchomości z rynku wtórnego? Zanim staniesz się właścicielem wybranej, musisz pamiętać o formalnościach. Zupełną podstawą jest zapoznanie się z treścią księgi wieczystej nieruchomości, o ile taka jest dla niej prowadzona.

Nie dla każdej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta, choć w interesie właścicieli takich jest, aby tak właśnie było. Dlaczego? Gdyż założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oznacza tyle, że został ustalony jej stan prawny, zaś to ma niebagatelne znaczenie dla obrotu gospodarczego.

Jeżeli w najbliższym czasie masz zamiar zakupić nieruchomość lub jesteś już właścicielem takiej i chcesz skontrolować zapisy znajdujące się w księdze wieczystej, to czas dowiedzieć się, jak jest ona zbudowana i jakie informacje się w niej znajdują.

Jakie informacje znajdziesz w księdze wieczystej?

Księga wieczysta to dokument, który jest zakładany i prowadzony dla konkretnej nieruchomości. Znajdziesz w nim informacje zarówno o bieżących właścicielach, jak i byłych. Jeżeli na nieruchomości zostały kiedykolwiek ustanowione hipoteki, to dowiesz się, na czyją rzecz i na jaką kwotę.

Zanim zaczniesz przeglądać księgę wieczystą, musisz mieć świadomość, że – zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – składa się ona z czterech działów. Dobrze również, abyś wiedział, jakie informacje są zamieszczane w poszczególnych działach.

  • Dział I

Dział I księgi wieczystej dzieli się na dwie części. Dział I-O został zarezerwowany na dane geodezyjne i adresowe nieruchomości. W związku z powyższym urzędnicy zamieszczają tam informacje m.in. o budynku (budynkach), jeżeli na działce się taki znajduje.

W drugim dziale, czyli I-Sp, zamieszcza się informacje o prawach przysługujące właścicielowi (właścicielom), współwłaścicielom lub użytkownikowi (użytkownikom) wieczystym nieruchomości. Jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla spółdzielczego prawa do nieruchomości, to pojawi się nazwa spółdzielni mieszkaniowej.

  • Dział II

W tym dziale znajdziesz informacje zarówno o aktualnym, jak i poprzednim właścicielu (właścicielach). Może zdarzyć się tak, że nieruchomość należy do kilku właścicieli. W takim przypadku w II dziale księgi wieczystej umieszcza się informacje o wielkości udziałów poszczególnych właścicieli.

  • Dział III

W tym dziale są ujawniane prawa, ograniczenia i roszczenia. Przykładem wpisu mogącego się znaleźć w tym dziale jest choćby służebność przesyłu. Taka może polegać m.in. na prawie przeprowadzenia i utrzymania sieci przebiegającej przez nieruchomość. Dodatkowo właściciel może być zobowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych np. z jej konserwacją.

  • Dział IV

Na nieruchomości mogą zostać ustanowione hipoteki. Są one ujawniane właśnie w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, to znajdziesz informacje m.in. o jej rodzaju, sumie i rodzaju odsetek. Przykładowo, gdy mieszkanie zostało zakupione na kredyt, to w księdze wieczystej znajdzie się informacja o hipotece umownej zwykłej.

Dowiedz się więcej o księgach wieczystych

Przed zakupem nieruchomości musisz dokładnie sprawdzić zawartość księgi wieczystej, jeżeli taka jest dla niej prowadzona. Możesz to zrobić zarówno w Wydziale Ksiąg Wieczystych działającym przy Sądzie Rejonowym, w obrębie którego nieruchomość jest położona, możesz również wykorzystać nowoczesną technologię i zrobić to bez wychodzenia z domu – korzystając z faktu, że aktualnie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w formie elektronicznej.

Jeżeli decydujesz się przeglądać zawartość księgi wieczystej online, to będzie musiał wybrać między aktualną a zupełną treścią księgi wieczystej. W drugim przypadku musisz wiedzieć, w jaki sposób zaznacza się wcześniejsze, już nieaktualne wpisy. Tego i innych cennych informacji dowiesz się, zapoznając się z artykułami zamieszczonymi w serwisie Ksiegi-wieczyste.org.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz