0
Opublikowany 19 sierpnia 2019 autor Art Branżowy w Wiedza budowlana
 
 

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

przydomowa-oczyszczalnia-ścieków
przydomowa-oczyszczalnia-ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla nieruchomości znajdujących się w rozproszonej zabudowie, dla których doprowadzenie tradycyjnej sieci zbiorczej kanalizacji jest niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania. Wybiorą ją również inwestorzy, u których montaż instalacji kanalizacyjnej jest nieopłacalny. Niskie koszty użytkowania oraz niemal bezobsługowe korzystanie z oczyszczalni są kwestiami, które również przemawiają za jej budową.

Jak przebiega oczyszczanie?

W każdej z przydomowych oczyszczalni ściekowych występują dwa etapy oczyszczania – mechaniczne i beztlenowe oraz tlenowe:

  • Bakterie beztlenowe i fizyczne zjawiska (sedymentacja oraz floatacja) wywoÅ‚ujÄ… w osadniku gnilnym procesy biochemiczne, w wyniku których osad staÅ‚y fermentuje i ulega rozkÅ‚adowi na nierozpuszczalne substancje mineralne oraz rozpuszczalne w wodzie zwiÄ…zki proste. NastÄ™pnie pÅ‚ynna część Å›cieków (szara woda) przepÅ‚ywa przez kosz filtracyjny i trafia do studzienki rozdzielczej. Pierwszy etap powinien trwać przynajmniej 72 godziny, a zanieczyszczenia redukowane sÄ… o 60%.

  • Oczyszczanie tlenowe może odbywać siÄ™ za sprawÄ… urzÄ…dzeÅ„ napowietrzajÄ…cych albo z udziaÅ‚em drenażu. Po przepÅ‚yniÄ™ciu przez osadnik gnilny nastÄ™puje oczyszczanie w warunkach tlenowych. Ten proces jest odpowiedzialny za neutralizowanie i rozkÅ‚adanie zanieczyszczeÅ„ zagrażajÄ…cych naturalnemu Å›rodowisku. Uzyskiwana jest 90% redukcja zanieczyszczeÅ„

W instalacji powinna być umieszczona studzienka kanalizacyjna, która będzie pozwalała na wykonywanie przeglądów i sprawdzanie ewentualnych przecieków. Studzienki rewizyjne muszą być montowane przy każdej podziemnej instalacji.

Miejsce na foto1

Najpopularniejsze są oczyszczalnie drenażowe

Występują trzy rodzaje przydomowych oczyszczalni – drenażowe, roślinne i biologiczne. Pierwszy rodzaj jest najtańszy w budowie i eksploatacji, a ponadto charakteryzuje się prostą konstrukcją, łatwością w obsłudze i znikomą awaryjnością. Jednak wymaga od inwestora posiadania wystarczająco dużej działki. Dwie pozostałe oczyszczalnie mogą być budowane na małych przestrzeniach i w trudniejszych warunkach.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym wymagają przepuszczalnego gruntu, rury drenażowe muszą być położone na głębokości 0,6-1,2 m – w miejscu, gdzie rozwijają się mikroorganizmy potrzebne do odpowiedniego funkcjonowania oczyszczalni. Bardzo dobrze sprawdzają się w tym przypadku rury PP. Szeroka oferta tych przewodów dostępna jest m. in. na stronie producenta Pipelife.

Po pierwszym (wstępnym) czyszczeniu w osadniku, ścieki dostają się do studzienki rozprowadzającej, a następnie do rur i pola filtrującego. W układzie muszą znajdować się kominki napowietrzające, aby do organizmów tlenowych było dostarczane powietrze.

Podłączenie do publicznej sieci kanalizacyjnej

Na większości posesji występują rozwiązania grawitacyjne. Od pionu kanalizacyjnego odchodzi poziom, który zakończony jest bardzo ważnym elementem jakim jest studzienka rewizyjna. Połączona jest z punktem odbiorczym za sprawą przykanalika. Studzienki kanalizacyjne muszą się znajdować na każdej zmianie kierunku przepływu, dlatego nawet na jednej posesji może znajdować się więcej niż jedna studzienka PCV.

Bardzo często na działkach montowane są systemy drenarskie, które są produkowane z bardzo zbliżonych materiałów. Stosuje się w nich rury PP do wody z uwagi na ich wytrzymałość i łatwość w montażu. Studzienki drenarskie lub coraz popularniejsze skrzynki rozsączające, pomagają w powtórnym użyciu wody, np. do nawadniania ogródka.


Art Branżowy

 
Artykuły branżowe