0
Opublikowany 30 marca 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Prowadzenie KOB – czy to ważne?

prowadzenie kob
prowadzenie kob

Budowa budynku wiąże się z wieloma aspektami związanymi z prowadzeniem dokumentacji. Wielu zastanawia się, jakie dokumenty należy wypełnić czy prowadzić, aby wszystko było zgodne z prawem. Dokumentacji przy powstawaniu budynku czy też każdego obiektu, dla których istnieje potrzeba posiadania pozwolenia na budowę, jest naprawdę sporo.

Najważniejsza, a przy okazji podstawowa jest książka obiektu budowlanego. Książka ta najczęściej przybiera postać zeszytu w formacie A4. Książka ta (w skrócie KOB) jest dokumentem przeznaczonym przede wszystkim do dokonywania wpisów, które dotyczą przeprowadzonych badań, czy kontroli stanu technicznego, a także remontów oraz przebudowy, podczas użytkowania danego obiektu budowlanego.

Dodatkowym atutem jest to, że każdy kto posiada i prowadzi rzetelnie książkę obiektu budowlanego, posiada pełny opis wykonanego zakresu robót, informację o prowadzonej dokumentacji i tak dalej. Książkę tą można nabyć w księgarni, należy jednak zwrócić uwagę, by była zgodna z aktualnym rozporządzeniem (obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1134).

Należy pamiętać, aby z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego budynku założyć książkę obiektu budowlanego. Ważne jest również to, że dla każdego budynku czy obiektu trzeba założyć odrębną książkę. W samej książce należy uzupełnić wszystkie podstawowe dane budynku (między innymi nazwę oraz funkcję obiektu, jego adres, numer księgi wieczystej czy ewidencji gruntów, jak również numer oraz datę protokołu odbioru obiektu i pozwolenia na jego użytkowanie).

Książka powinna zawierać też informacje dotyczące danych technicznych budynku, omówienie planu sytuacyjnego (oznaczenie granic nieruchomości, jej wymiarów, odległości, a także innych danych, które charakteryzują obiekt oraz jego otoczenie).
Rzetelne prowadzenie książki obiektu budowlanego pozwoli w każdej chwili zweryfikować na przykład dokumentację jaką posiadamy, a która jest związana z danym obiektem. Książka powinna być naturalną kontynuacją dziennika budowy, a także poprzednikiem ewentualnego dziennika rozbiórki. W całości daje nam to kompletną dokumentację całego okresu istnienia obiektu budowlanego.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz