0
Opublikowany 4 lipca 2019 autor Izabela Krzyczkowska w Wiedza budowlana
 
 

Selektywna zbiórka odpadówKażde gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, czy instytucja wytwarza śmieci. Odpadem jest wszystko, czego w danym momencie nie potrzebujemy: od zużytej chusteczki higienicznej do zepsutego telewizora.

Od wielu lat media, organizacje ekologiczne i ludzie kultury promują w społeczeństwie segregację odpadów. Gminy inwestują w pojemniki przeznaczone do segregacji śmieci. Większość samorządów przyjęła uchwały, w których zawarte są karne opłaty dla osób niesegregujących śmieci. Recykling jest formą odzysku surowców i wydajną formą ochrony środowiska. Większość odpadów można ponownie wykorzystać oszczędzając naturalne zasoby. Zorganizowanie w domu segregacji odpadów nie jest trudne. Najlepszym miejscem jest kuchnia.

Zasady segregacji śmieci

Odpady niebezpieczne, np.: przeterminowane leki, baterie, akumulatory, odpady po żrących chemikaliach, elektroodpady to przedmioty, których nie wolno wyrzucać do zbiorczych pojemników. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zbiórkę baterii organizują czasem szkoły. Wbrew powszechnej opinii karton po mleku to nie papier, ale przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei słoik, dżemie, przecierach, sosach, itp. należy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie trzeba ich myć. Obierki to kompost, można je wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne.

Co wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?

Do tego pojemnika należy wrzucać takie odpady jak: odkręcone i zgniecione butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku i sokach, opakowania po kosmetykach, plastikowe torby i reklamówki, aluminiowe puszki, kapsle, folię aluminiową. Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne nie należy wrzucać: plastikowych zabawek, opakowań po lekach i innych środkach medycznych, części samochodowych, baterii i akumulatorów, puszek po farbach

Odpady, które powinny znaleźć się w pojemniku na papier?

Pojemnik na papier przeznaczony jest na takie odpady jak: gazety,ulotki, papier szkolny i biurowy, zeszyty, kartony, tekturę, papier pakowy, torby i worki papierowe. Do tego pojemnika nie wolno wyrzucać pieluch i innych środków higienicznych (podpaski, tampony), ręczników papierowych, chusteczek nawilżanych i higienicznych, papierowych worków po nawozach, naczyń jednorazowych, tapet, zabrudzonego tłuszczem papieru.

Pojemnik na odpady biodegradowalne

Odpady typu: resztki jedzenia nie powinny być razem z innymi śmieciami. Na ich segregowanie przeznaczone są pojemniki na odpady biodegradowalne. Do tego typu pojemników należy wrzucać; odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawę i liście, trociny, nieimpregnowane drewno. Nie wolno wrzucać kości i odchodów zwierząt, płyt wiórowych i pilśniowych, popiołu z węgla, leków, ziemi i kamieni.

Pojemniki na odpady najlepiej przechowywać pod zlewem. Na rynku dostępne są różne rodzaje koszy na śmierci oraz sortowniki, które można zamontować w szafce kuchennej. Sortowniki dostępne są w różnych rozmiarach. Dopasowuje się je do wielkości szafki. Część gmin wyposaża mieszkańców w specjalne worki do sortowania śmieci. Najtrudniej jest zacząć segregować odpady, nauczyć się zasad. Coraz więcej osób jest przekonanych o konieczności odzyskiwania surowców i ochrony środowiska. Pomimo ogólnego przekonania o słuszności tej czynności, Polska odstaje od europejskiej średniej. W wielu miejscach wciąż spotykana jest haniebna praktyka wyrzucania odpadów do lasu, czy pod ławki w parku. Wiele osób nie sprząta po sobie w lesie, plażach, czy ośrodkach wypoczynkowych. Niedostatek edukacji ekologicznej jest widoczny. Mimo wszystko można odczuć zmianę na lepsze. Segregowanie śmieci to wielka pomoc dla środowiska, którą może wykonać każdy człowiek i dołożyć w ten sposób swoją cegiełkę do wielkiego dzieła zmniejszania zanieczyszczenia przyrody i polepszenia warunków swojego życia.


Izabela Krzyczkowska