1
Opublikowany 13 marca 2016 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Świadectwo energetyczne dla domu pasywnegoDom pasywny wymaga minimalnej ilości energii dla zapewnienia komfortu cieplnego wszystkim domownikom. Potwierdzeniem takiej specyfikacji energetycznej budynku będzie odpowiednie świadectwo.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem wydawanym na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotyczącej jakości energetycznej budynków. Metodologię obliczania świadectw energetycznych w Polsce wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce wydają certyfikatorzy.

Każde świadectwo zawiera informacje dotyczące wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK, na cały rok dla budynku, w kWh/m2/rok. Obecnie każdy budynek lub mieszkanie oddawane do użytku oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi powinny posiadać świadectwa energetyki. Świadectwa energetyczne wydaje firma Visterma, którą serdecznie polecamy.

Świadectwo energetyczne dla domu pasywnego

W domach pasywnych zapotrzebowanie na konwencjonalną energię elektryczną jest minimalne, dzięki czemu domownicy mogą się niemalże całkowicie uniezależnić od zewnętrznych dostaw ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i do zapewnienia mu prądu. Dodatkowo, niskie zużycie energii, jakim charakteryzuje się dom budowany w ramach budownictwa pasywnego ułatwia pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, m.in. poprzez panele słoneczne czy turbiny wiatrowe.

Dom pasywny to taki, w którym utrzymywany jest pożądany komfort cieplny, bez aktywnego systemu ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Dom w sposób bierny sam się ogrzewa i schładza, jeśli zajdzie taka konieczność. W świadectwach charakterystyki energetycznej budynków jednorodzinnych zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania domu pasywnego nie powinno być wyższe niż 15kWh/m2/rok. Z kolei łączne zapotrzebowanie na energię pierwotną, na ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz dla poprawnego działania urządzeń domowego użytku nie powinno przekraczać 120 kWh/m2/rok. Ewentualnie, pozostałą, niezbędną dla właścicieli domu pasywnego część energii powinno się uzyskać z odnawialnych źródeł energii.

W domach pasywnych łączne końcowe zapotrzebowanie energii jest 4-krotnie niższe niż w budynkach energooszczędnych i nawet 10-krotnie niższe niż w domach budowanych tradycyjnie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym trendem, dla ochrony środowiska naturalnego i ograniczania stopnia zużycia energii konwencjonalnej, domy pasywne powinny być na całym świecie szeroko rozpowszechnione. Dzięki nim właściciele będą ponosili również znacznie niższe koszty ich eksploatacji.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz