Opublikowany 28 września 2015 autor Artykuł Nadesłany w Wiedza budowlana
 
 

Ubezpieczenie domu w budowieBudowa domu pociąga za sobą niebagatelne koszty, dlatego już w trakcie prowadzenia prac budowlanych warto zabezpieczyć swój dobytek przed zniszczeniem, włamaniem i kradzieżą.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących w Polsce oferuje swoim klientom ubezpieczenie domu w budowie. Na czym to polega?

Na czym to polega?

Ubezpieczenie domu znajdującego się w trakcie budowy ma zapewnić ochronę nie tylko wznoszonym murom, ale wszystkim elementom znajdującym się na placu budowy. Polisa chroni przed szkodami powstałymi w wyniku:

  • Działania sił natury, w tym pożaru, powodzi, zalania, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzenia piorunu czy gradu.
  • Działania osób trzecich, m.in. wandali lub złodziei.

Firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach ubezpieczenia domu w budowie dodatkową ochronę na wypadek kradzieży materiałów budowlanych lub elementów składowych istniejącej nieruchomości. Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, musimy płacić nieco wyższą składkę ubezpieczeniową.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody poniesione przez klienta budującego dom zasadniczo określony jest do wysokości kosztów, jakie zrealizował ubezpieczony na cele budowlane. Szacowane są one na podstawie faktur za roboty budowlane i za zakup materiałów. Jeśli jednak dom budowany jest z wykorzystaniem metody gospodarczej, wtedy ubezpieczyciel dokonuje wyceny za pośrednictwem rzeczoznawcy budowlanego.

Firma ubezpieczeniowa w katalogu wyłączeń odpowiedzialności w polisie ubezpieczenia domu w budowie, umieści szkody powstałe w wyniku:

  • błędów w sztuce budowlanej,
  • niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców, podwykonawców,
  • przemarzania budynku.

Przedmiot ubezpieczenia

Z oferty ubezpieczenia domu w budowie mogą skorzystać klienci budujący dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, domek letniskowy, budynki gospodarcze, garaże, ogrodzenia i inne budowle. Wiele firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku umożliwia wykupienie takiego samego ubezpieczenia w przypadku remontu mieszkania, zwłaszcza, jeśli prace remontowe są prowadzone na szeroką skalę.

W zależności od wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot ubezpieczenia, z inną składką roczną za polisę ubezpieczenia domu w budowie będziemy mieli do czynienia. Ubezpieczyciele stosują zwyżki w zakresie takich ubezpieczeń, na przykład w przypadku domów drewnianych jednorodzinnych i letniskowych, przy których występuje wysokie ryzyko pożaru. Często polisa ubezpieczenia domu w budowie będzie dodatkowym, obowiązkowym ubezpieczeniem dla udzielanego przez bank na budowę domu kredytu hipotecznego.


Artykuł Nadesłany

 
Treść dodana poprzez formularz